Wypoczywaj z pasją 2022

 

Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska serdecznie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w spacerach i marszach z kijami nordic walking po ciekawych miejscach na terenie Gminy Zamość oraz Roztocza i okolic.

ORGANIZATOR:
Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska,

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ:
– I spotkanie – 8.01.2022 – Lipsko Polesie – Centrum Geoturystyczne
– II spotkanie – 22.01.2022 – Lipsko Polesie/Szewnia Górna

Lista miejsc i terminów będzie na bieżąco aktualizowana.
Linki z odnośnikiem do miejsca spotkania będzie aktywny najpóźniej trzy dni przed spotkaniem.

PRZEBIEG MARSZÓW:
godz. 10.30  – spotkanie uczestników z instruktorami
godz. 10.40  – rozgrzewka i wspólny wymarsz na trasy – przemarsz około 2 godzin
Długość tras od 4 do 7 kilometrów.
Powrót i zakończenie spaceru: około godz. 13.00

WPISOWE:
Udział w marszu – 5 zł.
Wypożyczenie kijków nordic walking – 5 zł.

ŚWIADCZENIA:
W ramach opłaty/ wpisowego organizator zapewnia uczestnikom:
– instruktaż i opiekę wykwalifikowanego instruktora nordic walking
– opieka przewodnika

ZGŁOSZENIA:
Do udziału w marszach lub szkoleniach zgłaszamy się do organizatora na adres  e-mail: uksazymut@o2.pl lub telefonicznie: 797 384 702.
W zgłoszeniu należy podać ilość uczestników oraz zapotrzebowanie na kije nordic walking.

UWAGI:
– Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w marszach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania spacerów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Uczestnicy biorą udział w marszach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność marszów.
– Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Na marszach nie będzie zapewniona opieka lekarska.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych, prosimy o przestrzeganie zasad dystansu społecznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora marszów na potrzeby ich organizacji,  oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z marszów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących marszów.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE ZMIANĘ TERMINÓW I MIEJSC.

Marsze odbywają się bez względu na pogodę !!!

Zapraszamy !!!!

Możesz również polubić…