O Zdzisławie Strzemiecznym

zdj

ZdzisławStrzemieczny, Honorowy Obywatel Gminy Zamość oraz współzałożyciel i długoletni prezes Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej.

Zdzisław Strzemieczny urodził się w 1938 roku w Warszawie. Od najmłodszych lat związany był z harcerstwem. Najpierw jako drużynowym 112. Warszawskiej Drużyny Harcerzy Komandosów im. Bohaterów spod Arnhem. Następnie, po włączeniu hufca Rembertów do większego hufca Praga-Południe, został komendantem rembertowskich harcerzy. Jednocześnie był oddziałowym w miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Później ukończył studia pedagogiczne i podyplomowe dla menadżerów sportu.

W latach 1964 – 1987 był przewodniczącym Komisji Wychowania i Dyscypliny Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a od 1969 roku do 1987 był członkiem Zarządu Głównego Aeroklubu PRL oraz wiceprzewodniczącym Komisji Sportów Obronnych Ligi Obrony Kraju. W GKKFiT, a
 następnie w Komitecie ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej pełnił funkcję sekretarza Głównej Komisji Sportów Techniczno-Obronnych. W 1991 r. Zdzisław Strzemieczny został wybrany na prezesa Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej. Funkcję tę pełnił aż do śmierci.

W roku 2001 doprowadził do powstania Europejskiej Federacji Radioorientacji Sportowej i został wybrany jej Sekretarzem Generalnym. Trzykrotnie odznaczany Orderem Odrodzenia Polski III, IV i V klasy. Honorowy Obywatel Gminy Zamość i Miasta Fromborka. W roku 1997, dzięki inicjatywie dzieci i młodzieży, wyróżniony Orderem Uśmiechu. Był
 również autorem kilku książek poświęconych harcerstwu, radioorientacji i pożarnictwu m.in. „Poradnik drużynowego harcerskiej drużyny pożarniczej”.

Jego ostatnim dziełem stał się „Memoriał kapitana Daniela Ambrozińskiego” – zawody służb mundurowych w
 sportowej nawigacji satelitarnej, ku pamięci poległego w Afganistanie oficera i wszystkich żołnierzy, którzy zginęli pod sztandarem RP.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych Zdzisław Strzemieczny był związany z Gminą Zamość. Owocem współpracy było powstanie, 4 czerwca 1996 roku, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Azymut”, przy Szkole Podstawowej w Siedliskach. W 2007 roku za godną, długoletnią i rzetelną współpracę ze środowiskiem sportowym Gminy Zamość oraz trwały i niepowtarzalny wkład w rozwój i promocję radioorientacji sportowej na terenie gminy, Zdzisław Strzemieczny otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zamość.
Zdzisław Strzemieczny miał 75 lat. Zmarł w czwartek 25 lipca
2013 roku po krótkiej walce z ciężką chorobą. Jego ciało spoczęło w rodzinnym grobie, na cmentarzu przy ul. Grzybowej w Rembertowie.
Cześć Jego Pamięci.