Puchar Roztocza w Biegu na Orientację 2024 – Regulamin

 

Puchar Roztocza w Biegu na Orientację 2024

 

Puchar Roztocza w biegach przełajowych i w biegu na orientację z okazji 100-lecia roku Polskich Olimpijczyków
13-14.04.2024 Jacnia

 

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Średniodystansowym Biegu na Orientację 13.04.2024
Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Biegu na Orientację 14.04.2024

 

Honorowy Patronat
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Starosta Zamojski Stanisław Grześko
Wójt Gminy Adamów Dariusz Szykuła
Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński

 

Regulamin

ORGANIZATOR:
UKS AZYMUT SIEDLISKA

WSPÓŁORGANIZATOR:
GMINA ZAMOŚĆ
LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ

PARTNERZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Powiat Zamojski
Gmina Adamów
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw
Zamojskie Zakłady Zbożowe
Rozvita
Mars Dystrybucja
Betasoap
CONTADU.com
RMT_NETWORKS
Robonauka.pl
FRS Creative
Agroturystyka Mokre – Mokre 274, 22-400 Zamość
Roztocze-Med
Masarnia u Rzeźnika Henryka – Henryk Iracki
SportDruk
Nadleśnictwo Zwierzyniec

PATRONAT MEDIALNY:
Katolickie Radio Zamość
Zamojska Telewizja Kablowa

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Kierownik zawodów – Dorota Czarny
Sędzia główny         – Marian Marciniewicz

FORMA ZAWODÓW:
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy.
Uczestnicy otrzymają mapę na której zaznaczono trasę biegu na orientację z kolejnością zaliczania punktów kontrolnych.

TERMIN I MIEJSCE:
13 kwietnia 2024 r.
Jacnia – Gmina Adamów; Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Średniodystansowym Biegu na Orientację
14 kwietnia 2024 r. – Jacnia – Gmina Adamów; Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w BnO, bieg średniodystansowy

Teren zawodów: mapa

GODZINA STARTU: godz. 10.30.

KATEGORIE:
Sportowe:  
K10, K12, K14, K16-18, K20-21, K35, K45, K55, K65+
M10, M12, M14, M16-18, M20-21, M35, M45, M55, M65+
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń.

Popularyzacyjne:
KM10N – początkujący – trasa faworkowana (oznakowana w terenie),
KM10R – trasa rodzinna,
OPEN – trasa o niższym poziomie trudności bez podziału na kategorie
TD – trasa dogtrekking
TNW – trasa Nordic Walking patrol 3-osobowy

Biegi przełajowe dla dzieci po plaży:
13 kwietnia – sobota – zgłoszenia w biurze zawodów – dystanse (50, 100, 200, 500 m) dla przedszkolaków i szkół podstawowych
Start od godz. 11.30.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 05.04.2024  8.04.2024 r. poprzez formularz na stronie Polskiego Związku Orientacji Sportowej lub przez formularzlista zgłoszonych
Zgłoszenia po terminie tylko w uzasadnionych przypadkach.

OPŁATA STARTOWA:
Kategorie sportowe:
kategorie KM10-16  –  20 zł za bieg, 30 za dwa biegi bezpłatnie
kategorie KM18+ – 30 zł za bieg, 50 za dwa biegi bezpłatnie

Kategorie popularyzacyjne:
KM10N, KM10R – bezpłatnie
OPEN, TD-Dogtrekking, TNW Nordic Walking – 20 zł za bieg, 40 za dwa biegi bezpłatnie

POTWIERDZANIE PK:
W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent (system bezprzewodowy AIR+)
Wypożyczenie chipa – 5 zł.
Zgubienie chipa organizatora – 120-320 zł.

WYŻYWIENIE:
Jest możliwość zamówienia obiadów w cenie 35 zł – catering z dowozem do centrum zawodów – zgłoszenia do 4 kwietnia 2024 r. na adres email: uksazymut@o2.pl

ZAKWATEROWANIE:
Możliwe jest zakwaterowanie w Szkole Podstawowej w Sitańcu – Sitaniec 422, 22-400 Zamość po zgłoszeniu i zamówieniu noclegu do 5 kwietnia (koszt – 15 złotych za noc na sali gimnastycznej z własnym śpiworem i materacem)
Kontakt w sprawach zakwaterowania: uksazymut@o2.pl

Proponowane inne noclegi:
Agroturystyka Mokre – Mokre 274, 22-400 Zamość

KLASYFIKACJA:
– Indywidualna w każdej konkurencji

NAGRODY:
Za każdy bieg dyplomy i medale za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych kategoriach, w miarę możliwości upominki.

LOSOWANIE NAGRÓD:
Po podsumowaniu drugiego dnia 14.04 (niedziela) odbędzie się losowanie nagród wśród obecnych zawodników.

List nagród i fundatorów:
– Voucher – 1 godzina jazdy konnej – A. Tor Agroturystyka Mokre – Mokre 274, 22-400 Zamość
… (listę będziemy na bieżąco uzupełniać)

DEKORACJE 
Sobota 13 kwietnia  – godz. 13.30 w Centrum Zawodów
Niedziela 14 kwietnia  – godz. 13.30 w Centrum Zawodów
Zawodnikom nieobecnym na dekoracji medale nie będą doręczane.

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:
Praca biura od godz. 8.30 do zakończenia zawodów.
Informacja o miejscu Centrum Zawodów zostanie podana w komunikacie technicznym przed zawodami i zamieszczone na stronie klubu.

MAPY: do organizacji biegów wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

CHARAKTERYSTYKA TERENU: tereny Roztocza i okolic

ŚWIADCZENIA:
Organizator zapewnia zawodnikom:
– mapę z zaznaczoną trasą biegu
– wodę
– dodatkowy opis trasy do opisownika
– pomiar czasu i weryfikację poprawności pokonania trasy
– pomoc oraz instruktaż w czytaniu mapy i pokonywaniu trasy przez wykwalifikowanych instruktorów

PARKING:
Lokalizacja parkingów będzie podana komunikacie techniczny przed zawodami.

START I META:
Informacja o dojściu do startu z Centrum Zawodów opublikowana będzie w  komunikacie technicznym.
Start według listy startowej – interwałowy – co 2 minuty w kategorii.
Kategorie popularyzacyjne przy zgłoszeniach w dniu zawodów potwierdzają swój start przez podbicie stacji startowej przed wybiegnięciem na trasę u sędziego startu.
Po ukończeniu trasy zawodnicy wracają z mety do biura i tam sczytują swój chip.

UWAGI:
– Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.- Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Zadanie dofinansowane jest przez Województwo Lubelskie, Powiat Zamojski i Gminę Zamość.

Możesz również polubić…