2007

Nasi zawodnicy startowali w dwu dyscyplinach sportu radioorientacji sportowej i biegu na orientację, wzięliśmy udział w 22 imprezach sportowych w kraju i za granicą (Łuck – Ukraina).
Zorganizowaliśmy 3 imprezy sportowe na terenie Zamojszczyzny Puchar Roztocza, Bieg Huberta, Bieg Barbórkowy, w których uczestniczyli zawodnicy z całej Polski oraz Ukrainy i Słowacji  przy współdziałaniu z Polskim Związkiem Radioorientacji Sportowej, Starostwem Powiatowym, Gminą Zamość, Ligą Obrony Kraju w Lublinie.
W ciągu roku kluby organizowały treningi sobota – niedziela,    zgrupowania treningowe lipiec, wrzesień, obóz sierpień – 30 osób dla początkujących. W zawodach i treningach uczestniczyło systematycznie 42 zawodników z Siedlisk, Sitańca, Płoskiego, Hubal, Borowiny Sitanieckiej, Zawady. W biegu na orientację startowaliśmy pierwszy rok ale i tu pojawiły się pierwsze sukcesy
awans 4 zawodników z kategorii 16 lat i uzyskanie klubu 17 lokaty na 34 kluby Polski (Puchacz Karolina, Bogusz Ewelina, Kłus Agnieszka, Szymanek Mateusz)  OOM
 srebrny medal w Pucharze Najmłodszych – Czop Marty K12
medale na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików KM14
Stankiewicz Małgorzata    – złoto
Złomańczuk Gabriela         – brąz
Błażejczyk Anna       – srebro
Niedźwiecki Adrian       – srebro
Zezula Kamil          – brąz

W zawodach radioorientacji sportowej juniorzy juniorki KM 18-20
w Mistrzostwach Polski zdobyli 2 złote i 4 srebrne medale
Juniorzy młodsi 4 złote i 3 srebrne medale
Młodsi zawodnicy w Pucharze RS Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
10 brązowych medali
4 srebrne medale
3 złote
klubowo zajęliśmy 3 i 4 miejsce w Polsce.
W zawodach Ligi Obrony Kraju reprezentowaliśmy województwo lubelskie zawodnicy zdobyli 7 złotych, 7 srebrnych, 3 brązowe medale.