Zamojska Zabawa na Orientację

„OTWARTE ZAWODY
ZAMOJSKA ZABAWA NA ORIENTACJĘ”
MISTRZOSTWA SZKÓŁ POWIATU ZAMOJSKIEGO
W BIEGU NA ORIENTACJĘ
ZAMOŚĆ 2015


REGULAMIN ZAWODÓW

CEL

  • bieg na orientację „zielony sport” – rywalizacja na świeżym powietrzu i kontakt z przyrodą;
  • doskonalenie cech motorycznych , psychicznych i fizycznych;
  • doskonalenie posługiwania się mapą i kompasem w terenie;
  • konsolidacja młodzieży szkolnej z różnych szkół powiatu zamojskiego i miasta Zamość;
  • wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej szkoły powiatu zamojskiego w biegu na orientację;

ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Gmina Zamość
Lubelski Związek Orientacji Sportowej
Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska, Sitaniec 422, 22-400 Zamość

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

13.11.2014 – Zamość – I runda 2014/15 / wyniki / międzyczasy / fotorelacja
05.05.2015 – Park Miejski – II runda sezonu 2014/2015
16.05.2015 – Mokre – III runda sezonu 2014/2015
01.06.2015 –Lipsko Polesie – IV runda sezonu 2014/2015
07.10.2015 -Zamość – I runda sezonu 2015/2016

FORMA ROZEGRANIA ZAWODÓW
Biegi indywidualne.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA (w kategoriach)
O kolejności końcowej Mistrzostw decyduje suma punktów uzyskanych za trzy najlepsze biegi indywidualne.
W przypadku tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje wyższe miejsce w ostatniej rundzie, następnie większa ilość wyższych miejsc w
poszczególnych biegach.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
O kolejności miejsc decyduje suma punktów 10 najlepszych zawodników ze szkoły w każdej kategorii i w każdej rundzie.
W przypadku tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje wyższe miejsce w ostatniej rundzie.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do poszczególnych biegów proszę przesyłać nie później niż na 3 dni przed zawodami zgodnie ze wzorem zgłoszenia znajdującym się w regulaminie zawodów – podając imię i nazwisko, kategorię wiekową i nazwę szkoły, uczelni na adres e – mail pitt144@wp.pl . Przed startem wymagane jest dostarczenie listy uczestników z podpisami opiekuna i dyrektora placówki.
Zgłoszenie po terminie tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Klasyfikacja punktowa:
1. miejsce – 30 pkt 10. miejsce – 16 pkt 19. miejsce – 7 pkt
2. miejsce – 27 pkt 11. miejsce – 15 pkt 20. miejsce – 6 pkt
3. miejsce – 25 pkt 12. miejsce – 14 pkt 21. miejsce – 5 pkt
4. miejsce – 23 pkt 13. miejsce – 13 pkt 22. miejsce – 4 pkt
5. miejsce – 21 pkt 14. miejsce – 12 pkt 23. miejsce – 3 pkt
6. miejsce – 20 pkt 15. miejsce – 11 pkt 24. miejsce – 2 pkt
7. miejsce – 19 pkt 16. miejsce – 10 pkt
8. miejsce – 18 pkt 17. miejsce – 9 pkt pozostali
9. miejsce – 17 pkt 18. miejsce – 8 pkt sklasyfikowani – 1pkt

UCZESTNICY
Prawo startu w zawodach mają reprezentacje szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni powiatu zamojskiego i miasta Zamość.

KATEGORIE WIEKOWE
Szkoły Podstawowe
KSP – dziewczęta , MSP – chłopcy
Szkoły Gimnazjalne
KGIM – dziewczęta, MGIM – chłopcy
Szkoły Ponadgimnazjalne
KLIC – dziewczęta , MLIC – chłopcy
Pozostali
OPEN K i M- studenci (oraz wszyscy chętni) kobieta, mężczyzna

NAGRODY
Indywidualnie:
za zajęcie miejsca I-III w każdej rundzie dyplomy oraz w klasyfikacji końcowej dyplomy i medale
Drużynowo:
dyplomy dla wszystkich szkół oraz puchary dla zwycięzców.

INNE
Organizacja Mistrzostw jest finansowana przez Gminę Zamość oraz Starostwo Powiatowe w Zamościu.
Szczegółowe informacje o zawodach, miejscu startu, listy startowe oraz wyniki znajdą państwo na stronie: www.azymutsiedliska.cba.pl, tel. 693133056.
Zawody są ubezpieczone.

Z A P R A S Z A M Y – ORGANIZATORZY

Zgłoszenia na adres e – mail: pitt144@wp.pl

Wzór zgłoszenia:

 
Lp. Nazwisko i Imię Nr chipa Kategoria Szkoła

Archiwum wyników
2013-2014
10.04.2014 – Zamość Planty – I runda 2013/14 / komunikat techniczny / wyniki / wyniki drużynowe / fotorelacja

21.05.2014 -Zamość  –
II runda 2013/14 / wyniki / międzyczasy/ fotorelacja

13.06.2014 -Zamość  –
III runda 2013/14 / wyniki / wyniki drużynowe / fotorelacja