Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Sprinterskim Biegu na Orientację 19.05.2024 – Regulamin

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Sprinterskim Biegu na Orientację
19.05.2024
Zamość

Honorowy Patronat
Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński

World Orienteering Week

Regulamin

ORGANIZATOR:
UKS AZYMUT SIEDLISKA

WSPÓŁORGANIZATOR:
GMINA ZAMOŚĆ
LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ

PARTNERZY:
Miasto Zamość
CONTADU.com
RMT_NETWORKS
Robonauka.pl
FRS Creative
Agroturystyka Mokre – Mokre 274, 22-400 Zamość
Roztocze-Med
Masarnia u Rzeźnika Henryka – Henryk Iracki
SportDruk

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Kierownik zawodów – Dorota Czarny
Sędzia główny         – Marian Marciniewicz

FORMA ZAWODÓW:
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy.
Uczestnicy otrzymają mapę na której zaznaczono trasę biegu na orientację z kolejnością zaliczania punktów kontrolnych.

TERMIN I MIEJSCE:
19 maja 2024 r.
Zamość, Park Miejski – Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Sprinterskim Biegu na Orientację

Teren zawodów: mapa  (wkrótce)

GODZINA STARTU: godz. 10.30.

KATEGORIE:
Sportowe:  
K10, K12, K14, K16-18, K20-21, K35, K45, K55, K65+
M10, M12, M14, M16-18, M20-21, M35, M45, M55, M65+
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń.

Popularyzacyjne:
KM10N – początkujący,
KM10R – trasa rodzinna,
OPEN – trasa o niższym poziomie trudności bez podziału na kategorie
TD – trasa dogtrekking
TNW – trasa Nordic Walking patrol 3-osobowy

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2024 r. poprzez formularz i listę na stronie Polskiego Związku Orientacji Sportowej lub przez formularz Googlelista zgłoszonych
Zgłoszenia po terminie tylko w uzasadnionych przypadkach.

OPŁATA STARTOWA:
Kategorie sportowe:
kategorie KM10-18 – 10 zł za bieg,
kategorie KM20+ – 20 zł

Kategorie popularyzacyjne:
KM10N, KM10R – bezpłatnie
OPEN, TD-Dogtrekking, TNW-Nordic Walking – 15 zł

POTWIERDZANIE PK:
W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent (system bezprzewodowy AIR+)
Wypożyczenie chipa – 5 zł.
Zgubienie chipa organizatora – 120-320 zł.

KLASYFIKACJA:
– Indywidualna

NAGRODY:
Za każdy bieg dyplomy i medale za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych kategoriach, za miejsca III-VI dyplomy w kategoriach KM10-14, w miarę możliwości upominki,

LOSOWANIE NAGRÓD:
Po podsumowaniu zawodów odbędzie się losowanie nagród wśród obecnych zawodników


DEKORACJE 
Niedziela 19 maja  – godz. 12.30 w Centrum Zawodów
Zawodnikom nieobecnym na dekoracji medale nie będą doręczane.

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:
Praca biura od godz. 9.00 do zakończenia zawodów.
Informacja o miejscu Centrum Zawodów zostanie podana w komunikacie technicznym przed zawodami i zamieszczone na stronie klubu.

MAPY: do organizacji biegów wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

CHARAKTERYSTYKA TERENU: tereny parkowe, teren miasta Zamość

ŚWIADCZENIA:
Organizator zapewnia zawodnikom:
– mapę z zaznaczoną trasą biegu
– wodę
– dodatkowy opis trasy do opisownika
– pomiar czasu i weryfikację poprawności pokonania trasy
– pomoc oraz instruktaż w czytaniu mapy i pokonywaniu trasy przez wykwalifikowanych instruktorów

PARKING:
Lokalizacja parkingów będzie podana w komunikacie technicznym przed zawodami.

START I META:
Informacja o dojściu do startu z Centrum Zawodów opublikowana będzie w  komunikacie technicznym.
Start według listy startowej – interwałowy – co 1 minutę w kategorii.
Kategorie popularyzacyjne przy zgłoszeniach w dniu zawodów potwierdzają swój start przez podbicie stacji startowej przed wybiegnięciem na trasę u sędziego startu.
Po ukończeniu trasy zawodnicy wracają z mety do biura i tam sczytują swój chip.

UWAGI:
– Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.- Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Zadanie dofinansowane jest przez Gminę Zamość.

Możesz również polubić…