Puchar Roztoczańskich Wąwozów w BnO 2022 – Regulamin i komunikaty

 

ORGANIZATOR:
UKS AZYMUT SIEDLISKA

WSPÓŁORGANIZATOR:
GMINA ZAMOŚĆ
LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ

FORMA ZAWODÓW:
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy.
Uczestnicy otrzymają mapę na której zaznaczono trasę biegu na orientację z kolejnością zaliczania punktów kontrolnych.

TERMINY I MIEJSCA:
• 1 runda – 8.01.2022 – Lipsko Polesie
Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Livelox / Wyniki online / Fotorelacja
Parametry tras: Nowicjusz – 2,1 km – 7 PK, Adept – 2,4 km – 10 PK, Poszukiwacz – 4,2 km – 15 PK, Mistrz – 5,8 km – 21 PK.
Mapa: Kąsewiczka 1:7500, e-5m. Na starcie będą dostępne dodatkowe opisy.

• 2 runda – 22.01.2022 – Lipsko Polesie/Szewnia Górna
/ Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Livelox / Wyniki online / Fotorelacja
Parametry tras: Nowicjusz – 2,3 km – 7 PK, Adept – 2,4 km – 9 PK, Poszukiwacz – 4,2 km – 15 PK, Mistrz – 5,3 km – 17 PK.
Mapa:
Lipsko Polesie, 1:7500, e-5m.
Na starcie będą dostępne dodatkowe opisy.

• 3 runda –19.02.2022 – Jacnia
/ Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Livelox / Wyniki online / Fotorelacja
Parametry tras: Nowicjusz
(trasa faworkowana) – 1,7 km – 6 PK, Adept – 1,5 km – 9 PK, Poszukiwacz – 3,0 km – 14 PK, Mistrz – 3,9 km – 18 PK.
Mapa:
Jacnia, 1:7500, e-5m
Na starcie będą dostępne dodatkowe opisy.

• 4 runda – 26.02.2022 – Krasnobród
/ Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Livelox / Wyniki online / Fotorelacja
Parametry tras:
Nowicjusz (trasa faworkowana) – 1,7 km – 6 PK, Adept – 2,8 km – 11 PK, Poszukiwacz – 4,1 km – 14 PK, Mistrz – 5,2 km – 18 PK.
Mapa: Krasnobród, 1:7500, e-5m
Na starcie będą dostępne dodatkowe opisy.

Punktacja po czterech rundach

START:
start w każdej z edycji planowany jest na godz.10.30 – rodzaj biegu i miejsce podawane będzie przed kolejnymi edycjami na naszej stronie internetowej i uzależnione będzie od warunków atmosferycznych

KATEGORIE:
NowicjuszKM10N
AdeptKM10/12
Poszukiwacz – KM14/16, Weterani
Mistrz – Zorientowani/Mocni/Silni/Wybiegani

POTWIERDZANIE PK:
w zawodach zastosowany zostanie system SportIdent (system bezprzewodowy AIR+)
Wypożyczenie chipa – 3 zł.
Zagubienie chipa organizatora – 120 zł.

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:
informacja w komunikatach technicznych przed każdą rundą zawodów oraz w regulaminie na stronie klubu.

MAPY:
do organizacji biegów wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

CHARAKTERYSTYKA TERENU:
tereny Gminy Zamość oraz Roztocza i okolic


OPŁATA STARTOWA:
zawodnik do 17 lat –  5 zł za bieg, zawodnik powyżej 18 lat – 10 zł za bieg

ŚWIADCZENIA:
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia zawodnikom:
– mapę z zaznaczoną trasą biegu
– pomiar czasu i weryfikację poprawności pokonania trasy
– pomoc i instruktaż w czytaniu mapy i pokonywaniu trasy przez wykwalifikowanych instruktorów

PARKING:
w centrum zawodów

START I META:
Start i meta będą zlokalizowane przy centrum zawodów. Start interwałowy – co 2 minuty w kategorii.
Wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić stację startową przed wybiegnięciem na trasę (po sygnale startowym u sędziego startu).
Po ukończeniu trasy zawodnicy wracają z mety do biura i tam odczytują dane ze swojego chipa.

KLASYFIKACJA:
O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydował czas pokonania trasy.

NAGRODY:
W każdej edycji dyplomy i drobne upominki za zajęcie miejsc I-III w poszczególnych kategoriach.
Za cały cykl zawodów: dla zwycięzców Pucharu w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary, dyplomy oraz upominki. Podsumowanie po zakończeniu ostatniej 4 edycji.
Do punktacji końcowej zaliczane są wywalczone punkty za udział w przynajmniej 3 edycjach.
Punktacja: za miejsce I – 10 pkt, za miejsce II – 8 pkt, za miejsce III – 6, IV- 4, V-3, VI – 2, VII i kolejne – 1 pkt.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:
Po każdej rundzie oraz po zakończeniu ostatniej edycji.
Wyniki i punktacja będą podawane na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do czwartku poprzedzającego przeprowadzenie kolejnej edycji na adres email: uksazymut@o2.pl lub przez formularz zgłoszeniowy (link przy terminach zgłoszeń).

UWAGI:
– Zgłoszenie i wniesienie opłaty za bieg jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w  zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Na zawodach nie będzie zapewniona opieka lekarska.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych, prosimy o przestrzeganie zasad dystansu społecznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

 

Zawody dofinansowano z budżetu Gminy Zamość

 

Możesz również polubić…