Sylwester z Azymutem 2023 – regulamin


Sylwester z Azymutem

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
UKS AZYMUT SIEDLISKA

WSPÓŁORGANIZATOR:
Gmina Zamość
Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu
KGW Lipsko Polesie

PARTNERZY:
CONTADU.com
RMT_NETWORKS
Robonauka.pl

FORMA:
Trening ma charakter rekreacyjno-sportowy.

TERMIN I MIEJSCE:
30.12.2023 (sobota) –  Centrum – Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu

Program:
godz. 09.00 – wspólna rozgrzewka
godz. 09.30 – bieg trailowy 10 km
godz. 09.30 – marsz nordic walking ok. 5 km
godz. 10.00 – trening orientacji sportowej – trasy do wyboru A-2km, B- 3km, C-4km
godz. 11.00 – ognisko

Tras biegu trailowego:

Trasy BnO:
A – trasa ok. 2 km
B – trasa ok. 3 km
C – trasa ok. 4 km

ZGŁOSZENIA do 27 grudnia:

Zgłoszenia: bieg trailowy 10 km, marsz nordic walking 5 km / Lista zgłoszonych uczestników

Zgłoszenia bieg na orientację / Lista zgłoszonych uczestników

UDZIAŁ bezpłatny

POTWIERDZANIE PK:
W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent (system bezprzewodowy AIR+)
Wypożyczenie chipa – 5 zł.
Zagubienie chipa organizatora – 120-250 zł.

MAPY: Kąsewiczka 2022

CHARAKTERYSTYKA TERENU: teren z dobrą i średnią przebieżnością z dobrze rozwinięta siecią dróg,

ŚWIADCZENIA:
Organizator zapewnia zawodnikom:
– mapę z zaznaczoną trasą biegu
– pomiar czasu i weryfikację poprawności pokonania trasy
– pomoc oraz instruktaż w czytaniu mapy i pokonywaniu trasy przez wykwalifikowanych instruktorów
– gorąca herbata
– parking
– toaleta

PARKING: w centrum zawodów

START I META:
Start i meta będą zlokalizowane około 700 m od centrum. Start interwałowy – co 2 minuty w kategorii.
Wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić stację startową przed wybiegnięciem na trasę (po sygnale startowym u sędziego startu).
Po ukończeniu trasy zawodnicy wracają z mety do biura i tam sczytują swój chip.

UWAGI:
– Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w treningu.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania treningu.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność treningu.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych, prosimy o przestrzeganie zasad dystansu społecznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się na trening jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora treningu na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z treningu zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących treningu.

Dofinansowano z budżetu Gminy Zamość.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  –  ORGANIZATORZY

Możesz również polubić…