Przez sport przypominamy o historii 2022 – turnieje piłki siatkowej – regulamin


REGULAMIN

“Przez sport przypominamy o historii”

Zawody ku pamięci Dzieci Zamojszczyzny w w 80 rocznicę wysiedleń na Zamojszczyźnie z lat 1941-1943

Cykl turniejów w piłce siatkowej dla dzieci ze Szkół Podstawowych oraz młodzieży i dorosłych z terenu województwa lubelskiego w 80 rocznicę wysiedleń na Zamojszczyźnie z lat 1941-1943.

 

 1. Organizatorzy:
  Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska, Sitaniec 422, 22-400 Zamość;
  Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu przy współpracy z Gminą Zamość

Turnieje dofinansowane:

 •  ze środków budżetowych Samorządu Województwa Lubelskiego w ramach zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – „Organizacja przedsięwzięć i imprez o zasięgu co najmniej wojewódzkim promujących województwo lubelskie poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/seniorów;
 • z budżetu Gminy Zamość

 

 1. Cel imprezy:

– propagowanie aktywności fizycznej oraz propagowanie postaw patriotycznych poprzez przypomnienie i uczczenie pamięci Dzieci Zamojszczyzny wysiedlonych w latach 1941 – 1943;
– popularyzacja gry w piłkę siatkową na terenie Gminy Zamość, Powiatu Zamojskiego Miasta Zamość i Województwa Lubelskiego;

– popularyzacja sportu, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców województwa lubelskiego;
– rozwijanie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży, aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;

– aktywizacja środowiska siatkarskiego;
– promocja województwa lubelskiego.

 

III. Termin, miejsce, godzina:

 Turniej 1 –  3 czerwca 2022 roku, tereny zielone przy Szkole Podstawowej w Sitańcu lub hala sportowa, godz. 9.00

– turniej dla reprezentacji dziewcząt i reprezentacji chłopców Szkół Podstawowych – 12-15 lat,

– drużyna składa się z 6 osób gra 4;

Turniej 25 czerwca 2022 roku tereny zielone przy Szkole Podstawowej w Sitańcu lub hala sportowa, godz. 9.00

– turniej dla dziewcząt 16 + i kobiet i turniej dla chłopców 16 + i mężczyzn reprezentujących kluby i grupy siatkarzy z terenu województwa lubelskiego,

– drużyna składa się z 5 osób gra 3.

 1. Zgłoszenia:
  zgłoszenia do udziału dokonujemy przesyłając na adres e-mail uksazymut@o2.pl; tel. do organizatora Piotr Chabros 693133056 do dnia 27 maja br. kartę zgłoszenia-  załącznik nr 1 

Zgłoszone zespoły

W zgłoszeniu należy podać:

 • nazwę zespołu;
 • imiona i nazwiska zawodników;
 • adres email i numer telefonu kontaktowego kierownika drużyny, nauczyciela lub trenera
 • zgłoszenie drużyny szkolnej powinno być podpisane przez dyrektora szkoły, zgłoszenie klubu przez prezesa, zgłoszenie grupy siatkarzy przez kierownika drużyny.

Ilość drużyn w poszczególnych turniejach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 1. System rozgrywek:

– System rozgrywek zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń  i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych i zweryfikowanych drużyn
– turniej zostanie rozegrany na boiskach trawiastych
– turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS

 

BIURO ZAWODÓW:
Praca biura od godz. 8.00 do zakończenia zawodów.

Zasady klasyfikacji:
Ocena wyników we wszystkich spotkaniach jest następująca:
za wygrany mecz 2-0 zespół otrzymuje 3 (trzy) punkty,
za wygrany mecz 2-1 zespół otrzymuje 2 (dwa) punkt,
za mecz przegrany 1-2 zespół otrzymuje 1 (jeden) punktów,
za mecz przegrany 0-2 zespół otrzymuje 0 (zero) punktów,
O kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują zdobyte duże punkty.
Zespół, który zdobył większą ilość punktów zajmuje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek.
W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości dużych punktów o kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują kolejno:
stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych setów we wszystkich rozegranych spotkaniach; stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych małych punktów we wszystkich rozegranych setach w spotkaniach; wynik bezpośredniego spotkania.
Za korzystniejszy uznawany jest zawsze ten ze stosunków, który jest liczbowo większy.

Nagrody:
Drużyny za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii otrzymają puchary i  pamiątkowe dyplomy.

Inne postanowienia:
– Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPS
– Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas turnieju, przed i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika/ów.
– Dla wszystkich uczestników organizator zapewnia poczęstunek i wodę.

 

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

 

 

Możesz również polubić…