Ogólnopolskie Roztoczańskie Zawody w Biegu i Marszu na Orientację – przez sport przypominamy o historii 2022


Ogólnopolskie Roztoczańskie Zawody w Biegu i Marszu na Orientację

– przez sport przypominamy o historii 2022

2 runda Pucharu Roztocza w Biegu na Orientację 2022

 

Zawody ku pamięci bohaterów i ofiar Powstania Zamojskiego – żołnierzy BCH i AK walczących w obronie wysiedlanej ludności Zamojszczyzny w latach 1942-1943

 

Regulamin

ORGANIZATOR:
UKS AZYMUT SIEDLISKA

WSPÓŁORGANIZATOR:
GMINA ZAMOŚĆ
LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ

PARTNER I WSPARCIE FINANSOWE:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

FORMA ZAWODÓW:
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy.

TERMIN I MIEJSCE:
14.05.2022 (sobota) – Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu – bieg średniodystansowy – Centrum i teren zawodówpatrz mapa
N 50.643060, E 23.21147
Na zgłoszenia czekamy do środy 11 maja do godz. 23.59.

KONKURENCJE:
Biegi przełajowe – Kategorie
Dziewczęta:
rocz. 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 i młodsze
Chłopcy:
rocz. 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 i młodsi

Bieg na Orientację
– Kategorie
Sportowe:
K10, K12, K14, K16, K18-21, K35+
M10, M12, M14, M16, M18-21, M35-45, M50+
Popularyzacyjne:
KM10N – początkujący – trasa faworkowana (oznakowana w terenie),
KM10R – trasa rodzinna,
OPEN – trasa o niższym poziomie trudności bez podziału na kategorie
TSP – trasa dla 3-osobowych patroli szkół podstawowych po wyznakowanej trasie
TM – trasa dla 3-osobowych patroli szkół mundurowych
W kategorii TSP i TM patrole powinny posiadać własny kompas/busolę.

Szczegółowy regulamin zawodów w Biegu na Orientację

Marsz na orientację – Kategorie:
– Rodzinna
– Patrole szkolne – szkoły podstawowe
– Drużyny OPEN
Drużyny otrzymują kartę startową z pytaniami i mapę z trasą do przejścia, na której po drodze znajdą odpowiedzi do poszczególnych zadań.

Program:
9.00 – Start Biegów Przełajowych dla przedszkolaków i klas I-3 SP
10.00 – start Marszu na Orientację
10.30 – start Biegu na Orientację
11.00 – Marsz Nordic Walking z instruktorem

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:
Praca biura od godz. 8.00 do zakończenia zawodów.

MAPY: do organizacji biegów na orientację i marszu na orientację wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

CHARAKTERYSTYKA TERENU: teren Gminy Zamość oraz Roztocza

OPŁATA STARTOWA: BEZPŁATNIE

KLASYFIKACJA:
O kolejności w klasyfikacji końcowej biegów przełajowych i biegu na orientację będzie decydował czas pokonania trasy.
W marszu na orientację o klasyfikacji końcowej będzie odpowiadała liczba punktów za zadania a w drugiej kolejności czas pokonania trasy.

NAGRODY:
W biegu na orientację i biegach przełajowych dyplomy i medale za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach.
W marszu na orientację puchary za miejsca I-III w każdej kategorii.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:
Po zakończeniu każdej konkurencji.

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu/miejscowości należy wysłać do środy poprzedzającej przeprowadzenie kolejnej edycji na adres email: uksazymut@o2.pl lub przez formularz zgłoszeniowy do każdej konkurencji zamieszczony poniżej:

Biegi przełajoweFormularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych zawodników
Biegi na OrientacjęFormularz zgłoszeniowy (dodatkowo numer licencji PZOS, nr chipa jeśli masz) / Lista zgłoszonych zawodników
Marsz na OrientacjęFormularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych drużyn
Marsz Nordic Walking – należy wysłać email na adres uksazymut@o2.pl z ilością osób w grupie i nazwą grupy lub miejscowością

UWAGI:
– Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w  zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Zawody dofinansowano z budżetu Gminy Zamość oraz środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – “Sport dla Wszystkich”.

Możesz również polubić…