IX Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego w Radioorientacji Sportowej – Regulamin


PUCHAR EUROPY W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ

IX Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego w Radioorientacji Sportowej
Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej

pod Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego

Regulamin zawodów

ORGANIZATOR:
UKS Azymut Siedliska, ,Klub Łączności SP8 KEA w Zamościu przy współpracy z Europejską Federacją Radioorientacji Sportowej oraz przy wsparciu finansowym Gminy Zamość

TERMIN: 6-8.05.2022 Gmina Zamość

CENTRUM ZAWODÓW: Centrum i teren zawodów
Piątek 6.05 – boisko śródleśne w miejscowości Mokre 16.00 – 18.00
Sobota 7.05 – parking leśny las Wierzchowiny – Szewnia Dolna
Niedziela 8.05 – Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu 8.00 – 12.00

Organizator nie zapewnia transportu na start.

MIEJSCE ZAWODÓW: lasy powiatu zamojskiego

KATEGORIE:
K 14, 16, 19, 20, 35+
M 14, 16, 19, 20, 40, 50 , 60+
W przypadku małej ilości zawodników w kategorii – kategorie będą łączone.

+ dodatkowo w foxoringu: KM10 i KM12

KONKURENCJE: foxoring 144 MHz, klasyk 144 MHz, klasyk 3,5 MHz

ZGŁOSZENIA:
zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do  1  maja 2022 roku na adres email: uksazymut@o2.pl lub przez formularz zgłoszeniowy / application

Lista zgłoszonych zawodników
Zgłoszenia po terminie tylko w uzasadnionych przypadkach.

KLASYFIKACJA:
Indywidualna w każdej konkurencji.
– Klasyfikacja drużynowa: do klasyfikacji drużynowej punktuje najlepszy zawodnik z drużyny w każdej z kategorii za 3 biegi

NAGRODY:
Za każdy bieg dyplomy i medale za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych kategoriach oraz w miarę możliwości upominki.
W klasyfikacji drużynowej puchary za miejsca I-VI

DEKORACJE
Sobota 07.05 – Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu – godz. 18.30 do 20.00
Podsumowanie dotychczasowych biegów – wręczenie medali w klasyfikacjach indywidualnych
Niedziela 08.05 – Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu – 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika dekoracja za bieg oraz za klasyfikację drużynową około godziny 12.30
UWAGA podczas dekoracji zawodnicy dekorowani powinni posiadać oznaczenia klubowe (koszulka, dres, flaga, proporzec itp.) Zawodnikom nieobecnym na dekoracji medale nie będą doręczane.

OPŁATA STARTOWA: 15 zł za bieg, w przypadku rezygnacji z biegu po terminie zgłoszeń 5 zł za bieg, zgłoszenie po terminie 20 zł za bieg.

WYŻYWIENIE: organizator nie zapewnia wyżywienia

ZAKWATEROWANIE: organizator nie zapewnia zakwaterowania.
Możliwe jest zakwaterowanie w Szkole Podstawowej w Sitańcu – Sitaniec 422, 22-400 Zamość (12 kilometrów od centrum zawodów) (10 złotych za noc z własnym śpiworem i materacem).
Kontakt w sprawie noclegów w Szkole Podstawowej w Sitańcu na adres: e-mail: pitt144@wp.pl .
Informacje o bazie noclegowej na stronie internetowej roztocze.net.pl.
Sugerowane noclegi: Zamość, Mokre, Jacnia, Krasnobród.

 KONTAKT: Kierownik zawodów – Piotr Chabros 693 133 056

 UWAGI:  

– Zgłoszenie i wniesienie opłaty za bieg jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w  zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.


PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW

6.05.2022 Piątek

start od godz. 16.30 do 17.30 – foxoring 144 MHz (trasy skrócone) – start i meta – boisko śródleśne w Mokrem

7.05.2022 Sobota

9.00 – start bieg klasyczny 144 MHz – las Wierzchowiny – Szewnia Dolna
18.30 do 20.00 – Podsumowanie dotychczasowych zmagań (wręczenie medali)  – Centrum Geoturystyczne Lipsko Polesie

8.05.2022 Niedziela
9.00 Start biegu klasycznego – 3,5 MHz Klasyk – las Szewnia Górna – Lipsko Polesie

Podsumowanie zawodów: Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu – 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika dekoracja za bieg oraz za klasyfikację drużynową około godziny 12.30

Możesz również polubić…