Puchar Roztocza w Biegu na Orientację 2022 – Regulamin


Puchar Roztocza w Biegu na Orientację 2022

I edycja – Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Klasycznym Biegu na Orientację

Regulamin

ORGANIZATOR:
UKS AZYMUT SIEDLISKA

WSPÓŁORGANIZATOR:
GMINA ZAMOŚĆ
LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Kierownik zawodów    – Dorota Czarny
Sędzia główny            – Marian Marciniewicz

FORMA ZAWODÓW:
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy.
Uczestnicy otrzymają mapę na której zaznaczono trasę biegu na orientację z kolejnością zaliczania punktów kontrolnych.

TERMINY I MIEJSCA:
1 runda – 30.04.2022 (sobota) – Lipsko Polesie – Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Klasycznym Biegu na Orientację
Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych zawodników / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Komunikat techniczny / Livelox / Fotorelacja
Na zgłoszenia czekamy do środy 27 kwietnia do godz. 23.59.

2 runda –14.05.2022 (sobota) – Lipsko Polesie Ogólnopolskie Roztoczańskie Zawody w Biegu i Marszu na Orientację
– przez sport przypominamy o historii
– bieg średniodystansowy – World Orienteering Day
Start bezpłatny
Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych zawodników / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Komunikat techniczny / Livelox / Fotorelacja

 

3 runda i finał – 4.06.2022 (sobota) – Lipsko Polesie – bieg średniodystansowy – regulamin

 

Klasyfikacja indywidualna i rodzinna w Pucharze Roztocz po 2 rundach

GODZINA STARTU: start w każdej z edycji planowany jest na godz. 10.30.

KATEGORIE:
Sportowe:   

K10, K12, K14, K16, K18-21, K35+
M10, M12, M14, M16, M18-21, M35-45, M50+
(Istnieje możliwość podzielenia kategorii K35+ i M50+ na dodatkowe kategorie wiekowe w przypadku udziału większej liczby zawodników)

Popularyzacyjne:
KM10N – początkujący – trasa faworkowana (oznakowana w terenie),
KM10R – trasa rodzinna,
OPEN – trasa o niższym poziomie trudności bez podziału na kategorie
TSP – trasa dla 3-osobowych patroli szkół podstawowych po wyznakowanej trasie
TM – trasa dla 3-osobowych patroli szkół mundurowych
W kategorii TSP i TM patrole powinny posiadać własny kompas/busolę.

POTWIERDZANIE PK:
w zawodach zastosowany zostanie system SportIdent (system bezprzewodowy AIR+)

Wypożyczenie chipa – 3 zł.
Zgubienie chipa organizatora – 120-250 zł.

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:
Praca biura od godz. 9.30 do zakończenia zawodów.
Informacja o miejscu centrum zawodów w komunikatach technicznych przed każdą rundą zawodów oraz w regulaminie na stronie klubu.

MAPY: do organizacji biegów wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

CHARAKTERYSTYKA TERENU: tereny Gminy Zamość oraz Roztocza i okolic

OPŁATA STARTOWA: (nie dotyczy 2 rundy zawodów)
Kategorie sportowe:
kategorie KM10-16  –  10 zł za bieg
kategorie KM18+ – 15 zł za bieg

Kategorie popularyzacyjne:
KM10N, KM10R, TSP, TM – bezpłatnie
OPEN – 10 zł za bieg

ŚWIADCZENIA:
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia zawodnikom:
– mapę z zaznaczoną trasą biegu
– dodatkowy opis trasy do opisownika
– pomiar czasu i weryfikację poprawności pokonania trasy
– pomoc oraz instruktaż w czytaniu mapy i pokonywaniu trasy przez wykwalifikowanych instruktorów

PARKING:
W komunikatach technicznych przed każdą rundą zawodów oraz w regulaminie na stronie klubu.

START I META:
Informacja o dojściu do startu z centrum zawodów opublikowane będzie w  komunikatach technicznych przed każdą rundą zawodów oraz w regulaminie na stronie klubu.
Start według listy startowej – interwałowy – co 2 minuty w kategorii.
Kategorie popularyzacyjne przy zgłoszeniach w dniu zawodów potwierdzają swój start przez podbicie stacji startowej przed wybiegnięciem na trasę u sędziego startu.
Po ukończeniu trasy zawodnicy wracają z mety do biura i tam sczytują swój chip.

KLASYFIKACJA:
O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydował czas pokonania trasy.

NAGRODY:
W każdej edycji dyplomy i medale za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach oraz w miarę możliwości upominki.

Za cały cykl zawodów: podsumowanie na finałowej edycji –  3 rundzie Pucharu Roztocza
Za miejsca I-III  w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary, dyplomy oraz w miarę możliwości upominki .
Do punktacji końcowej zaliczane są wywalczone punkty za udział w przynajmniej 2 edycjach zawodów w tym jedną z edycji musi być 3 edycja – finał.
Punktacja: za miejsce 1 – 30 pkt, za miejsce 2 – 25 pkt, za miejsce 3 – 20 pkt, 4-6 – 15 pkt, 7-10 – 10 pkt, 11-20 – 7 pkt, miejsca 20+ – 5 pktnkl – 1 pkt.

Klasyfikacja rodzinna: start przynajmniej dwóch spokrewnionych członków rodziny – sumujemy punkty według punktacji zawodów dwóm najlepszym członkom rodziny – za zajęcie miejsc I-III –  puchary w finałowej edycji.

Wyniki i punktacje będą podawane na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Podczas finałowej edycji zostaną rozlosowane upominki.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:
po każdej rundzie oraz po zakończeniu finałowej edycji.

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, numeru licencji PZOS, nr chipa należy wysłać do środy poprzedzającej przeprowadzenie kolejnej edycji na adres email: uksazymut@o2.pl lub przez formularz zgłoszeniowy (link przy terminach poszczególnych rund).
W przypadku zgłoszenia w kategorii rodzinnej (KM10R) lub patrolu (TSP, TM) prosimy o podanie imion i nazwisk wszystkich startujących członków drużyny. .

UWAGI:
– Zgłoszenie i wniesienie opłaty za bieg jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w  zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Zawody dofinansowano z budżetu Gminy Zamość.

Możesz również polubić…