X Jubileuszowy Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego 05-07.05.2023 – Regulamin


X Jubileuszowy Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego
w Radioorientacji Sportowej

 

Mistrzostwa Europy
Europejskiej Federacji Radioorientacji Sportowej


Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej

pod Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego

Regulamin

ORGANIZATOR:
UKS Azymut Siedliska, Klub Łączności SP8 KEA w Zamościu, Europejska Federacja Radioorientacja Sportowej

PARTNERZY:
Gmina Zamość
Nadleśnictwo Zwierzyniec
Nadleśnictwo Krasnystaw

PATRONAT MEDIALNY:
Polskie Radio Lublin
Katolickie Radio Zamość
Roztocze.net

TERMIN: 05-07.05.2023 r.

KATEGORIE:
W 14, 16, 19, 20, 35+
M 14, 16, 19, 20, 40, 50 , 60+

dodatkowo w konkurencji foxoring: kategorie WM10 WM12
W przypadku małej ilości zawodników w kategorii – kategorie będą łączone.

Centrum i teren zawodów – mapa

KLASYFIKACJA:
– Indywidualna w każdej konkurencji.
– Klasyfikacja drużynowa: do klasyfikacji drużynowej punktuje najlepszy zawodnik z drużyny w kategoriach WM14 do WM20 za 2 biegi klasyczne.

OPŁATA STARTOWA: 25 zł za biegi klasyczne 144 i 3,5 MHz oraz 20 za foxoring, zgłoszenie po terminie 30 zł za bieg.

KONKURENCJE: foxoring 144 MHz, klasyk 144 MHz, klasyk 3,5 MHz

ZGŁOSZENIA:
zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do 28 kwietnia roku na adres email: uksazymut@o2.pl lub przez formularz zgłoszeniowy

Lista zgłoszonych zawodników

Zgłoszenia po terminie tylko w uzasadnionych przypadkach.

KLASYFIKACJA:
– Indywidualna w każdej konkurencji
– Klasyfikacja drużynowa: do klasyfikacji drużynowej punktuje najlepszy zawodnik z drużyny w każdej z kategorii za 2 biegi klasyczne

NAGRODY:
Za każdy bieg dyplomy i medale za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych kategoriach oraz w miarę możliwości upominki.
W klasyfikacji drużynowej statuetki za miejsca I-VI

DEKORACJE
Sobota 06.05 – Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu – godz. 17.30 do 19.00
Podsumowanie dotychczasowych biegów – wręczenie medali w klasyfikacjach indywidualnych
Niedziela 07.05 – Szkoła Podstawowa Sitaniec około godz. 13.00  – dekoracja za bieg 3,5 MHz oraz za klasyfikację drużynową
UWAGA podczas dekoracji zawodnicy dekorowani powinni posiadać oznaczenia klubowe (koszulka, dres, flaga, proporzec itp.) Zawodnikom nieobecnym na dekoracji medale nie będą doręczane.

OPŁATA STARTOWA: 25 zł za biegi klasyczne 3,5 i 144 MHz oraz 20 zł za foxoring, w przypadku rezygnacji z biegu po terminie zgłoszeń 5 zł za bieg, zgłoszenie po terminie 30 zł za bieg.
Wypożyczenie chipa – 5 zł na całe zawody.

WYŻYWIENIE:
Organizator nie zapewnia wyżywienia.
Możliwe zamówienie cateringu po zgłoszeniu i zamówieniu do 20 kwietnia (koszt 15 śniadanie, 15 zł kolacja, 30 zł obiad)

ZAKWATEROWANIE:
Organizator nie zapewnia zakwaterowania.
Możliwe jest zakwaterowanie w Szkole Podstawowej w Sitańcu – Sitaniec 422, 22-400 Zamość po zgłoszeniu i zamówieniu noclegu do 20 kwietnia (koszt 15 złotych za noc z własnym śpiworem i materacem).
Kontakt w sprawie noclegów w Szkole Podstawowej w Sitańcu na adres: e-mail: uksazymut@o2.pl.

Informacje o bazie noclegowej na stronie internetowej roztocze.net.pl. Sugerowane noclegi: Zamość, Mokre, Jacnia, Krasnobród.

KONTAKT: Kierownik zawodów – Dorota Czarny tel. 693 433 542, email; uksazymut@o2.pl

PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek 5.05
godz. 16.00 – start foxoring 144 MHz – Wierzchowiny
Sobota 6.05
godz. 9.00 – start klasyk 144 MHz – Białka – Krasnystaw
godz. 14.00 start – Puchar Roztocza BnO 3 runda – Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w średniodystansowym Biegu na Orientację – Jacnia – szczegóły w regulaminie zawodów
godz. 17.30 – Uroczyste podsumowanie zawodów – Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesie
Niedziela 7.05
godz. 9.00 – start klasyk 3,5 MHz – Płoskie
godz. 13.00 – Podsumowanie SP Sitaniec

UWAGI:
– Zgłoszenie i wniesienie opłaty za bieg jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.- Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

WOJNA W UKRAINIE
Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i większości międzynarodowych federacji sportowych, w tym niektórych narodowych federacji ARDF, nie zezwalamy na udział sportowców z Rosji i Białorusi w zawodach.

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Zawody dofinansowano z budżetu Gminy Zamość

 

Możesz również polubić…