Bieg Huberta 2021 – Regulamin


OTWARTE ZAWODY W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ

„BIEG HUBERTA”
ZAMOŚĆ 08-10.10.2021

Regulamin zawodów

CEL:
– Umożliwienie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego dla uprawiających radioorientację sportową,
– Propagowanie aktywnego zdrowego stylu życia,
– Popularyzacja imprez w biegach na radioorientację,
– Popularyzacja regionu Gminy Zamość i Zamojszczyzny oraz ich walorów turystycznych.

ORGANIZATOR:
Europejska Federacja Radioorientacji Sportowej, Gmina Zamość, UKS „Azymut” Siedliska, Klub Łączności SP8 KEA w Zamościu przy współpracy z PZRS i GOK Gminy Zamość

TERMIN MIEJSCE: 08-10.09.2021
Polska, województwo lubelskie, Gmina Zamość, lasy okolic Zamościa

KATEGORIE: K – 14,16,19,21,35+ ; M – 14,16,19,21,40,50,60+

KONKURENCJE :
08.10 piątek foxoring 3,5 MHz start w godzinach 15.00 – 17.00
09.10 sobota bieg klasyczny 144 MHz, start 9.00
10.10 niedziela bieg klasyczny 3.5 MHz start 9.00

KLASYFIKACJA:
indywidualna dla każdego pasma

CENTRUM I BIURO ZAWODÓW: Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu, Gmina Zamość

NAGRODY:
– medale i dyplomy za każdą konkurencję

WYŻYWIENIE i ZAKWATEROWANIE:
Zakwaterowanie w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu Gm. Zamość. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Organizator nie pośredniczy w zamawianiu wyżywienia (istnieje możliwość skorzystania z kuchni i stołówki (po wcześniejszym kontakcie z organizatorem)lub zamówienia cateringu. Informacje o bazie noclegowej na stronie internetowej www.noclegiroztocze.pl.

MAPY: standard IOF

OPŁATA STARTOWA:
16 zł za bieg.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do dnia 04.10.2021r. na adres email: pitt144@wp.pl

UWAGI KOŃCOWE:
– w zawodach będzie wykorzystany system SI,
-wszyscy startujący zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich. Ważne badania lekarskie są warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach. Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników we własnym zakresie
– wiadomości bieżące na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl
Zalecenia dla uczestników zawodów w czasie epidemii

Więcej informacji w komunikacie technicznym i na stronie internetowej

POLITYKA PRYWATNOŚCI: Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ( imienia, nazwiska, roku urodzenia, wizerunku) przez organizatora zawodów tylko na potrzeby ich organizacji i publikacji w mediach wyników i materiałów promocyjnych dotyczących zawodów.

KONTAKT: Kierownik zawodów Piotr Chabros 693133056, pitt144@wp.pl

Możesz również polubić…