Sprawni i bohaterscy jak partyzanci 2022

W dniach od 30 września do 2 października br., na terenach lasów Nadleśnictwa Zwierzyniec i Krasnystaw, odbyło się szkolenie i otwarte zawody w radioorientacji sportowej i biegu na orientację pn. „Sprawni i bohaterscy jak partyzanci” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Zamość. Głównymi
celami organizacji przedsięwzięcia było propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez upamiętnienie wydarzeń z okresu Powstania Zamojskiego oraz nabycie przez nich umiejętności przydatnych w służbie wojskowej.

W dniu 30 września przed południem, na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, odbyło się szkolenie młodych uczestników z zakresu umiejętności posługiwania się alfabetem Morse’a, GPS, radionamierzania i orientacji w terenie przy pomocy mapy i kompasu.
Rozpoczęło się ono od krótkiego przypomnienia wydarzeń z lat 1942 – 1943 związanych w wysiedleniami na Zamojszczyźnie i postawie partyzantów walczących w obronie ludności, w tym o pierwszej bitwie partyzanckiej stoczonej pod Wojdą 80 lat temu w dniu 30 grudnia 1942 roku oraz złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia oraz pod pomnikiem Powstania Zamojskiego w Szewni Dolnej.
Uczestników powitała Dyrektor Szkoły Mariola Głuchowska, a uroczystego otwarcia wydarzenia w imieniu Wójta Gminy Zamość dokonał Dyrektor Wydziału
Społecznego i Promocji Gminy Konrad Dziuba. Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników miał szansę sprawdzić nabyte umiejętności w zawodach organizowanych przez instruktorów prowadzących szkolenia.
Późnym popołudniem tego dnia odbyły się zawody w jednej z dyscyplin radioorientacji sportowej w foxoringu na paśmie 33,5 MHz z udziałem zawodników z najlepszych klubów polskich i ukraińskich. W dniu 1 października w lasach wokół Lipska Polesia odbyły się otwarte zawody w biegu na orientację oraz zawody w radioorientacji sportowej na paśmie 144 MHz.

Podsumowanie zawodów za I i II dzień startów odbyło się w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu. Trofea dla najlepszych zawodników i patroli wręczał Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński.

Start w kolejnej konkurencji radioorientacji sportowej, w biegu klasycznym na paśmie 3,5 MHz został zorganizowany w niedzielę 2 października w lesie Pańska Dolina, a podsumowanie całości wydarzenia odbyło się w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu.

Współorganizatorami projektu byli: Gmina Zamość, Europejska Federacja Radioorientacji Sportowej, Klub Łączności SP8 KEA w Zamościu,
Polski Związek Radioorientacji Sportowej, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, a jego Głównym Partnerem Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach zadania publicznego: “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. Przez Sport do Wojska”.

Możesz również polubić…