Złoty las wzywa nas – fotorelacja

30 października br. w niedzielne popołudnie ponad setka dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Zamość uczestniczyła w Jesiennym Spotkaniu Rodzinnym pod hasłem „Złoty las wzywa was”, które odbyło się na terenie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego przemarszu uczestników z kijkami nordic walking pod kapliczkę św. Romana, wysłuchania opowieści o historii odwiedzanych miejsc i zbierania liści na jesienne bukiety, które zostały później zaprezentowane na konkursie. Po prawie dwugodzinnym spacerze uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku i gorących napojów, a chętni wziąć udział w konkursach sprawnościowych w tym w „łowach na lisa” oraz strzelaniu z łuku. Ponadto wolontariusze zajmujący się rekonstrukcją historyczną przybliżyli zainteresowanym życie naszych przodków w początkach państwa polskiego,
szczególnie symbolikę i znaczenie święta Dziadów.

Na zakończenie do wspólnego śpiewania przy ognisku zaprosiła 18. Drużyna Starszoharcerska „Husaria” z Hufca Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny
Chorągwi Lubelskiej ZHP.

Wydarzenie zostało przygotowane przez Aktywną Grupę Mieszkańców Sołectwa Lipska Polesia, Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu oraz nasz klub przy
wsparciu organizacyjnym Samorządu Gminy Zamość i Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość.

Zapraszamy na kolejne spotkania i rajdy.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

Możesz również polubić…