Zimowa Roztoczańska Mordęga 2022 – regulamin

„ZIMOWA ROZTOCZAŃSKA MORDĘGA 2022″
TU GDZIE WALCZYLI PARTYZANCI
cykl szkoleń i zawody w biegu i marszu na orientację

I. Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska,
Współorganizator:
InO.Maniak Nowa Dęba
Gmina Zamość, Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu, Szkoły Podstawowe w Płoskiem, Sitańcu i Wólce Wieprzeckiej
Partnerzy:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Gmina Zamość
Patronat:
Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński

Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania „Zimowa Roztoczańska Mordęga –  tu gdzie walczyli partyzanci – cykl szkoleń i zawodów w biegu i marszu na orientację”.

II. Cele projektu:
– Pobudzenie uczuć patriotycznych poprzez pogłębienie wiedzy historycznej najbliższej okolicy i poznanie losów i bohaterskich postaw mieszkańców Roztocza z lat 1942-1944
– Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania w lesie w tym poprzez naukę
posługiwania się mapą i kompasem oraz orientacji w terenie, szczególnie pod presją czasu i pod wpływem znacznego zmęczenia lub nawet wyczerpania,
– Propagowanie zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania wśród dzieci młodzieży i dorosłych,
– Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w tym spacerów po lesie,, biegów i marszów na orientację wśród różnych grup wiekowych i  środowiskowych i społecznych, oraz motywowanie do dalszych treningów i startów w zawodach
– Integracja ludzi o podobnych zainteresowaniach,
– Pokazanie uczestnikom piękna Roztocza oraz walorów krajoznawczych i historycznych województwa Lubelskiego: gminy Zamość i Powiatu Zamojskiego,

III. Działania, terminy i miejsca realizacji:

1. Organizacja szkoleń – w ramach projektu będą odbywać się szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców

we wtorki od października do grudnia SP Sitaniec– zajęcia sportowo-rekreacyjne
w środy od października do grudnia SP Płoskie – zajęcia sportowo-rekreacyjne
14.11.2022 godz. 10.30  Szkoła Podstawowa w Sitańcu – spotkanie z dietetykiem 16.11.2022 godz. 11.00 Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej

2. Wycieczka edukacyjna – 5.11.2022 – wyjazd do Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im ppłk Stanisława Prusa ps. Adam w Bondyrzu – zapisy do dnia 4.11.2022 telefonicznie pod nr tel. 797 384 702

3. Organizacja zawodów:
a) biegi przełajowe dla przedszkolaków i uczniów z klas I-III – biegi dla najmłodszych zostaną zorganizowane w dniu 10.12.2022 w Lipsku Polesiu.
b) biegi i marsze na orientację dla kategorii sportowych, grup rodzinnych, patroli trzyosobowych oraz trasa rowerowa

– Termin: 10.12.2022 r.   
–  Biuro i Centrum Zawodów:
Praca biura od godz. 8.00 do godz. 17.00  – Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu

Mapa z lokalizacją centrum zawodów

V. Kontakt z organizatorem:
UKS Azymut Siedliska – email: uksazymut@o2.pl
Kierownik zawodów Dorota Czarny – tel. 693 433 542

VI. Parking:
w centrum zawodów

VII. Zgłoszenia: Do 07.12.2022 poprzez formularze zgłoszeniowe:
Zgłoszenie Marsz na Orientację i Trasy Rowerowe
Zgłoszenie Bieg na Orientację
Zgłoszenie Biegi Przełajowe

Lista zgłoszonych:
Marsz na Orientację i Trasy Rowerowe
Bieg na Orientację
Biegi Przełajowe

VIII. Opłata startowa – bezpłatnie

IX. Formy rywalizacji: 

1. biegi przełajowe dla przedszkolaków i uczniów z klas I-III – biegi dla najmłodszych zostaną zorganizowane w dniu 10.12.2022 w Lipsku Polesiu
(nagrody: dyplomy i upominki)

2. bieg na orientację o charakterze turystyczno-rekreacyjno-sportowym
a) Kategorie: sportowe: KM10, KM12, KM14, KM16, KM18-21, K35+, M35-45, M50; M60+
popularyzacyjne: KM10N – początkujący i KM10R – trasa rodzinna (obie oznakowane w terenie faworkami), open – trasa o niższym poziomie trudności bez podziału na kategorie; trasa dla patroli trzyosobowych z kijkami nordic walking i rodzinnych
– patrole powinny posiadać na wyposażeniu busolę lub kompas oraz długopis);
b) godzina startu: 10.30;
c) potwierdzenie PK: w zawodach zastosowany zostanie system Sportident (system bezdotykowy AIR+);
d) wypożyczenie chipa – 3 zł; zgubienie chipa Organizatora 120-250 zł;
e) do organizacji biegu wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu o skali 1:10 000;
f) nagrody: za miejsca I-III medale i dyplomy w każdej kategorii indywidualnej; w KM10N/R i KM10-14 dodatkowo dyplomy za miejsca IV-VI; dyplomy w kategoriach drużynowych;
g) zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, numeru licencji PZOS, nr chipa należy wysłać przez formularz zgłoszeniowy;
h) O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydował czas bezbłędnego pokonania trasy.

3. Marsz na orientację:
a) trasa piesza 10 km (TP10): dla patroli 3 osobowych oraz z kijkami nordic walking
Limit czasowy 250 min +70 (może ulec zmianie).
Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do zawodów pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie z podpisem opiekuna).

b) trasa piesza 15 km (TP15) indywidualna – klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn, patrole 3 osobowe
Limit czasowy  300 min +75 (może ulec zmianie).

c) trasa rowerowa 25 km (TR25) indywidualna – klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn
Limit czasowy 150 min + 40 (może ulec zmianie).

Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy.

Nagrody: nagrody i dyplomy za miejsca I-III w każdej kategorii marszu i jazdy rowerowej

Wyposażenie uczestnika marszu i jazdy rowerowej

1. Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas;
– telefon komórkowy z naładowaną baterią;
– długopis;
– apteczka pierwszej pomocy (środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna NRC);
– dokument tożsamości.

2.  Wyposażenie zalecane:
– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych;
– woda i prowiant;
– element odblaskowy umieszczony z tyłu plecaka.

Zasady Współzawodnictwa marszu i jazdy rowerowej:

1.  Warunki naliczania punktów, czasu, zaliczania punktów kontrolnych, etc.
a.  Uczestnicy w czasie pokonywania trasy mają prawo poruszać się pieszo, rowerem i odpoczywać wedle własnej woli. Nie można korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.
b. Start na wszystkich trasach odbywa się masowo
c. Punktem Kontrolnym (PK) jest charakterystyczne miejsce w terenie zaznaczone na mapie lub wynikające z zadań lokalizacyjnych. W terenie oznaczeniem punktu jest biało-czerwony lampion umiejscowiony np. na drzewie (lub w innym widocznym miejscu) posiadający własny kod. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na obiekcie z lampionem będzie literka A napisana jaskrawą kredą. Przy PK mogą znajdować się sędziowie.
d. Uczestnik dowolnie wybiera trasę i kolejność zaliczanie punktów kontrolnych.
e. Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć co najmniej jeden punkt kontrolny.
f. Zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającego danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wykonać zdjęcie miejsca PK wraz z oznaczeniem (jeśli jest) – jaskrawą kredą literką A. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie. Ponadto potwierdzenie obecności na niektórych PK odbędzie się poprzez wpisanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie w odpowiednim miejscu na karcie startowej lub rozwiązanie zadania.
g. Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK mogą odnotować Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
h. Klasyfikacji podlegają wyłącznie uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów.
i. Za każdą pełną minutę w limicie spóźnień: 1 pkt karny,
j. Za każdą pełną minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu spóźnień: 10 pkt karnych
k. O miejscu zawodnika/zawodniczki w klasyfikacji końcowej w pierwszym kolejności będzie decydować ilość zaliczonych punktów kontrolnych, a w drugiej kolejności ilość punktów karnych.
2. Obowiązuje ścisły zakaz stosowania innych map niż dostarczone przez organizatora.
3. Zakaz używania GPS-ów, do innych celów niż zapis trasy, nie dotyczy trasy rodzinnej TP10.
4. Złamanie zakazów z pkt. 2 i 3 powyżej skutkuje dyskwalifikacją.
5. Obowiązuje zakaz używania rowerów elektrycznych i z elektrycznym wspomaganiem.
6. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 30 minut po upływie limitu czasu danej trasy (liczy się godzina otrzymania protestu przez Sędziego Głównego). Protesty zostaną rozpatrzone, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa danej trasy.

IX. Program zawodów:
10.12.2022 (sobota):

8:00 – 8:30 – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych,
8:30 – odprawa techniczna trasy TP15,TP10,
8:45 – start trasy TP15, TP10,
9.00 – start biegów przełajowych dla przedszkolaków i uczniów z klas I-III
9:00 – odprawa techniczna trasy TR25,
9.15 – start trasy TR25
10:30 – start biegów na orientację,
13.00 – podsumowanie biegów na orientację i biegów przełajowych
13:00 – 15:00 przyjmowanie uczestników po przebyciu trasy,
ok. 15:30 – wręczenie nagród zwycięzcom marszu i trasy rowerowej

X. Świadczenia:
– mapa dla każdego uczestnika;
– szatnie, toalety, prysznice w centrum imprezy;
– kartę startową;
– ciepły poczęstunek w bazie po powrocie z trasy;

XI. Obowiązki Uczestników

1.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Marszu.
2.  Obowiązuje zasady poruszania się po drogach publicznych, szlakach turystycznych z zachowaniem przepisów ruchu drogowego i ppoż. oraz innych praw obowiązujących na terenie imprezy.
3.  Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
4.  Udział w imprezie jest dobrowolny i uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. W razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem.
5.  Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne odmeldowanie się po marszu do godziny 16:30 w sobotę 10 grudnia 2022 – na jeden z poniżej podanych sposobów:
– osobiście w centrum,
– telefonicznie u organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 693 433 542.

XII. UWAGI:
– Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

XIII. COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

 

Możesz również polubić…