Zebranie sprawozdawcze

Zarząd UKS Azymut Siedliska zaprasza na zebranie sprawozdawcze:

Walne zebranie Sprawozdawcze

I termin 01.03.2024 godz. 17.00, II termin godz. 17.15

miejsce Lipsko Polesie 19

godz 16.00 zebranie Komisji Rewizyjnej – Lipsko Polesie 19

Porządek zebrania:

  1. – przyjęcie porządku zebrania.
  2. – otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. – wybór komisji uchwał i wniosków,
  4. – sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. – sprawozdanie Prezesa Klubu z działalności Zarządu i działalności finansowej
  6. – sprawozdanie Przewodniczącego/Zastępcy Komisji Rewizyjnej
  7. – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
  8. – podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
  9. – uchwalenie planu działalności i kalendarza, planu finansowego na rok 2024
  10. – dyskusja i wolne wnioski.

11. – zamknięcie Zebrania

Możesz również polubić…