XI Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego w Radioorientacji Sportowej – Regulamin

XI  Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego w Radioorientacji Sportowej 

Mistrzostwa Europy  Europejskiej Federacji Radioorientacji Sportowej

Pod Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego

Regulamin

ORGANIZATOR:
UKS Azymut Siedliska, Klub Łączności SP8 KEA w Zamościu, Europejska Federacja Radioorientacji Sportowej, Polski Związek Radioorientacji Sportowej

WSPÓŁORGANIZATOR:
Gmina Zamość
Radio Orienteering Club Lubaczów

PARTNERZY:
CONTADU.com
RMT_NETWORKS
FRS Creative
Roztocze-Med
Masarnia u Rzeźnika Henryka – Henryk Iracki
SportDruk
Nadleśnictwo Zwierzyniec

TERMIN: 11-12.05.2024 r.

KATEGORIE:
W 14, 16, 19, 21, 35, 45+
M 14, 16, 19, 21, 40, 50, 60, 70
W przypadku małej ilości zawodników w kategorii – kategorie będą łączone.

KLASYFIKACJA:
Indywidualna w każdej konkurencji.

KONKURENCJE: klasyk 144 MHz, klasyk 3,5 MHz

ZGŁOSZENIA:
zgłoszenia zakwaterowania i wyżywienia zawodników z podaniem terminu przyjazdu i ilości noclegów oraz posiłków (ilość miejsc w Ośrodku ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń) należy wysłać do 10 kwietnia 2024 roku tylko przez formularz zgłoszeniowy

– zgłoszenia udziału w zawodach z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy dokonać do dnia 20 kwietnia 2024 r. przez formularz zgłoszeniowy;
Lista zgłoszonych zawodników

– zgłoszenia po terminie tylko w uzasadnionych przypadkach na adres emali: uksazymut@o2.pl

NAGRODY:
Za każdy bieg dyplomy i medale za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych kategoriach oraz w miarę możliwości upominki.

DEKORACJE
Niedziela 12.05 – godz. 13.00 Centrum zawodów OW Jolanta – za oba pasma
UWAGA Zawodnikom nieobecnym na dekoracji medale nie będą doręczane.

OPŁATA STARTOWA: 90 zł (20 euro) za biegi klasyczne 3,5 i 144 MHz. zgłoszenie po terminie (15 euro) 65 zł za jeden bieg.
Wypożyczenie chipa – 10 zł (2 euro) na całe zawody.

TRANSPORT: organizator zapewnia transport z Centrum Zawodów OW Jolanta na miejsce rywalizacji i z powrotem – koszt 30 złotych (7 euro) na dwa dni.

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE: Ośrodek Wczasowy Jolanta Krasnobród ul. Wczasowa 3 – ograniczona liczba osób – koszt zakwaterowania i pełnego wyżywienia od piątku 10.05 – kolacja do obiadu w niedzielę 12.05.2024 – 250 złotych (54 euro), koszt zakwaterowania – od piątku 10.05 do niedzieli 12.05 – 160 złotych(36 euro)
Informacje o bazie noclegowej na stronie internetowej roztocze.net.pl.
Sugerowane noclegi: Zamość, Mokre, Jacnia, Krasnobród.

KONTAKT: Kierownik zawodów – Piotr Chabros 693 133 056, email; uksazymut@o2.pl

PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek – 10.05 
godz. 19.00 – 20.00 – trening – 2 pasma- Centrum Zawodów OW Jolanta

Sobota 11.05
godz. 9.30 – start klasyk 144 MHz

Niedziela 12.05
godz. 9.00 – start klasyk 3,5 MHz
godz. 13.00 – podsumowanie Centrum Zawodów OW Jolanta

UWAGI:
– Zgłoszenie i wniesienie opłaty za bieg jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.- Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

WOJNA W UKRAINIE

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i większości międzynarodowych federacji sportowych, w tym niektórych narodowych federacji ARDF, nie zezwalamy na udział sportowców z Rosji i Białorusi w zawodach.

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Zawody dofinansowano z budżetu Gminy Zamość

Możesz również polubić…