Wyróżnienie za projekt Wypoczywaj z pasją

W dniu 20 maja br. w sali konferencyjnej delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się podsumowanie konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, którego celem było pobudzenie aktywności organizacji i grup nieformalnych do podejmowania różnorodnych działań na rzecz swoich środowisk, a także wyróżnienie najciekawszych inicjatyw służących aktywizacji mieszkańców. Zgodnie z regulaminem konkursu, każda z organizacji działających na obszarze działania LGD „Nasze Roztocze”, mogła zgłosić do konkursu jedno przedsięwzięcie zrealizowane w 2015 roku.
Nasz klub otrzymał wyróżnienie za projekt „Wypoczywaj z pasją – od juniora do seniora, na ruch dobra każda pora” – organizacja rajdów z kijkami nordic walking.

Możesz również polubić…