Propozycja na Dzień Dziecka – Zamojska Zabawa na Orientację – regulamin

ZAMOJSKA ZABAWA NA ORIENTACJĘ”

MISTRZOSTWA SZKÓŁ POWIATU ZAMOJSKIEGO

ZAMOŚĆ 2016

REGULAMIN ZAWODÓW

CEL

  • bieg na orientację „zielony sport” – rywalizacja na świeżym powietrzu i kontakt z przyrodą;
  • doskonalenie cech motorycznych , psychicznych i fizycznych;
  • doskonalenie posługiwania się mapą w terenie;
  • konsolidacja młodzieży szkolnej z różnych szkół województwa lubelskiego;
  • wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej szkoły powiatu zamojskiego w biegu na orientację

ORGANIZATOR

  • Starostwo Powiatowe w Zamościu
  • Urząd Gminy Zamościu
  • Lubelski Związek Orientacji Sportowej
  • Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska, Sitaniec 422, 22-400 Zamość

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

01.06.2016 – parking przy Bramie Szczebrzeskiej

Godz 9.00 rejestracja zawodników lub drużyn

Godz 10.00 początek biegów

KLASYFIKACJA MISTRZOSTW SZKÓŁ

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa.

W klasyfikacji drużynowej o kolejności miejsc decyduje suma punktów 10 najlepszych zawodników ze szkoły w każdej kategorii.

W przypadku tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decydują wyższe miejsca zawodników.

UDZIAŁ W ZAMOJSKIEJ ZABAWIE NA ORIENTACJĘ

„ Śladami sławnych mieszkańców Zamościa”

drużyny minimum 3 osobowe z opiekunem startują w kategoriach:

a. uczniowie szkół podstawowych

b. uczniowie szkół gimnazjalnych,

c. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

d. inne

Drużyny otrzymują kartę z pytaniami i mapę z zaznaczonymi punktami gdzie można uzyskać odpowiedź na pytania ( o kolejności decyduje poprawność odpowiedzi i czas)

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie do biegu proszę przesyłać nie później niż na 3 dni przed zawodami do 30 maja zgodnie z formularzem zgłoszeń znajdującym się na stronie zawodów – podając imię i nazwisko, kategorię wiekową i nazwę szkoły, uczelni na adres e – mail pitt144@wp.pl . Przed startem wymagane jest dostarczenie listy uczestników z podpisami opiekuna i dyrektora placówki.

Zgłoszenia drużynowe bezpośrednio na starcie ( parking przy bramie szczebrzeskiej).

UCZESTNICY

sympatycy marszów z kijkami nordic walking, zwykli spacerowicze chętni do marszów z mapą i kompasem, drużyny harcerskie i szkolne, indywidualnie zawodnicy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studenci.

KATEGORIE WIEKOWE

Szkoły Podstawowe

KSP – dziewczęta , MSP – chłopcy

Szkoły Gimnazjalne

KGIM – dziewczęta, MGIM – chłopcy

Szkoły Ponadgimnazjalne

KLIC – dziewczęta , MLIC – chłopcy

Pozostali

OPEN K i M wszyscy chętni( kobieta, mężczyzna)

NAGRODY

Indywidualnie:

Za zajęcie miejsca I-III dyplomy i medale

Drużynowo:

Dyplomy i puchary dla wszystkich szkół.

INNE

Organizacja Mistrzostw jest finansowana przez Urząd Gminy w Zamościu i Starostwo Powiatowe w Zamościu

W praktyce można przyjechać całymi klasami, dzieci mogą startować indywidualnie (bieganie) w Mistrzostwach Powiatu w BnO lub grupowo

( spacer całej klasy z opiekunem) w Zamojskiej Zabawie na Orientację. W tym roku trasa będzie pod hasłem „ śladami sławnych mieszkańców Zamościa i osób historycznych związanych z Zamościem. Zabawa potrwa około 2 godzin.

Po zakończeniu biegu lub spaceru można zaplanować sobie jeszcze inne atrakcje.

Bieg na orientację polega na odnajdywaniu punktów w terenie za pomocą specjalistycznej mapy i kompasu w jak najkrótszym czasie. Pobyt w punktach należy potwierdzić za pomocą elektronicznego chipa. Punkty potwierdzamy w określonej kolejności narysowanej na mapie. Zawodnik który ominie choćby jeden punkt jest dyskwalifikowany. O zwycięstwie decyduje czas biegu. Zawodnicy startują pojedynczo w interwałach czasowych. Start zaznaczony jest czerwonym trójkątem, meta podwójnym kółkiem a punkty kółkiem. Obok mapy znajduje się opis punktów.

Zamojska Zabawa na Orientację pod hasłem „ śladami sławnych mieszkańców Zamościa i osób historycznych związanych z Zamościem” polegać będzie na odnalezieniu za pomocą mapy zaznaczonych miejsc i udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte na karcie odpowiedz.

Szczegółowe informacje o zawodach, miejscu startu, listy startowe oraz wyniki znajdą państwo na stronie: www.azymutsiedliska.cba.pl , tel. 693133056

Zawody są ubezpieczone.

Z A P R A S Z A M Y – ORGANIZATORZY

Zgłoszenia na adres e – mail: pitt144@wp.pl

 

Wzór zgłoszenia

L.p. Nazwisko i Imię Nr chipa Kategoria Szkoła

 

Z A P R A S Z A M Y

Możesz również polubić…