Wędrowali po śladach Prymasa Tysiąclecia

Tylko 9 z planowanych 12 kilometrów przeszli uczestnicy Rajdu Pieszego „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego”, którego byliśmy organizatorem.

Trasa rajdu prowadziła przez miejsca, w których ksiądz Wyszyński ukrywał się przez kilka miesięcy okupacji niemieckiej w latach 1941 -1942. Swoją wędrówkę piechurzy rozpoczęli od Żułowa, gmina Kraśniczyn, gdzie ks. Prymas zamieszkał wśród sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, opiekujących się
osobami ociemniałymi. Ich założycielka niewidoma Róża Czacka, późniejsza Matka Elżbieta będzie beatyfikowana w dniu 12 września br. wspólnie z Prymasem kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Oprócz posługi duszpasterskiej, pomagał im też w pracach gospodarskich.

Po zaopatrzeniu się w napoje i kanapki, kolejnym miejscem, do którego wyruszyli wędrowcy był pobliski kompleks leśny, zwany Baraniec. Tam
w debrze nad źródełkiem ks. kardynał spotykał się z partyzantami i odprawiał dla nich msze święte.

Dalej trasa rajdu prowadziła przez miejscowość Zalesie – miejsce jego pracy ewangelizacyjnej wśród młodzieży i Marcinówkę, gdzie ks. Wyszyński ukrywał się przez ponad dwa tygodnie. Miejsca te upamiętniają piękne, stylowe, drewniane kapliczki. Na każdym etapie wędrówki, uczestnicy rajdu mogli wysłuchać wielu informacji i ciekawostek z życia księdza kardynała.

Obszar, przez który prowadziła trasa położony jest w całości na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, którego celem jest ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych zachodniej części Działów Grabowieckich. Niestety, plany podziwiania przepięknych widoków i dotarcia do Skierbieszowa przerwał rajdowiczom ulewny deszcz.

Wydarzenie zostało zorganizowane w dniu 29 maja br. z okazji 40. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, która
przypada 28 maja przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Zamościu i Gminy Zamość.
Dziękujemy także Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Skierbieszowie za otrzymane materiały promocyjne regionu oraz Katolickiemu Radiu Zamość za patronat medialny.

 

Zdjęcia z rajdu znajdziecie na naszym Facebooku

Zapraszamy także do udziału w konkursie: Wiem więcej – ks. kardynał Stefan Wyszyński

Możesz również polubić…