Rajd Pieszy – Pamięci Bohaterów Powstania Styczniowego – 11.03.2023

Regulamin
Rajdu Pieszego – Pamięci Bohaterów Powstania Styczniowego

Rajd odbędzie się w roku obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Będzie przypomnieniem i upamiętnieniem jego bohaterów walczących w tamtym okresie na terenach Zamojszczyzny

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska

Partnerzy:
Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze
Gmina Zamość

Termin: 11.03.2023 r. (sobota)

Cele: promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez poznanie historii Powstania Styczniowego i zwiedzanie miejsc związanych z bohaterskimi walkami na terenach działania LGD Nasze Roztocze, poznawanie szlaków turystycznych obszaru LGD Nasze Roztocze; zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów 60+ z terenu LGD Nasze Roztocze;  integracja różnych grup społecznych i wiekowych i ich aktywizacja poprzez udział w imprezie turystycznej; promocja postaw proekologicznych.

Uczestnicy i zgłoszenia: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, sympatycy i miłośnicy aktywnego wypoczynku oraz spacerów nordic walking z terenu działania LGD Nasze Roztocze po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 4 marca 2023 rokuzgłoszenia zamknięte mamy już pełną listę uczestników.
Liczba miejsc ograniczona do 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Opiekę nad małoletnimi sprawują rodzice lub opiekunowie delegowani przez organizacje, szkoły.

Lista zgłoszonych uczestników rajdu

Wpisowe: udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Trasa rajdu: około 6,5 km prowadziła będzie ścieżką czerwoną nordic walking prowadzącą przez miejsca upamiętniające bitwę Powstania Styczniowego pod Krasnobrodem z 24 marca 1863 roku.
Rajd zostanie poprowadzony przez przewodnika i historyka, którzy przypomną uczestnikom wydarzenia sprzed 160 lat.

Uwaga Konkurs z nagrodami:  uczestnicy rajdu będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzy poprzez oddanie uzupełnionych kart startowych otrzymanych przed rozpoczęciem rajdu.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi  podczas podsumowania rajdu na placu przy OW Jolanta w Krasnobrodzie

Przebieg:
godz. 8.45 – zbiórka uczestników na parkingu przy zalewie w Jacni
godz. 9.00 –  omówienie zasad bezpieczeństwa i  wędrówek po drogach publicznych i lesie, ogłoszenie konkursu i wyjście na trasę
około godz. 13.00 – podsumowanie rajdu i konkursu wyjazd w drogę powrotną

Przejazd autokaru na trasie Gmina Zamość – Jacnia
7.30 Łapiguz Ambrozja
7.33 Łapiguz droga do Sitańca
7:35 Sitaniec świetlica
7:38 Sitaniec kościół
7:53 Płoskie kościół
8:00 Mokre – świetlica
8:05 Żdanów – przystanek szkoła
8:15 Lipsko Polesie – przystanek

Organizator zapewnia: transport na trasie Gmina Zamość – Jacnia i z powrotem z Krasnobrodu (plan przejazd autobusu zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń),  ubezpieczenie, wodę, opiekę przewodnika i historyka.

Zasady uczestnictwa:
– w trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających,
– uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem,
– każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.
– biorąc udział w rajdzie każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)
– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
– nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

Organizatorzy

Możesz również polubić…