Rajd “Śladami walk Powstania Zamojskiego”

 

12 listopada ponad 40-osobowa grupa sympatyków marszów wzięła udział w Rajdzie Pieszym „Śladami walk Powstania Zamojskiego”, dla uczczenia 80. rocznicy bitwy pod Wojdą, którego byliśmy organizatorem przy wsparciu finansowym Powiatu Zamojskiego i Gminy Zamość.

Uczestnicy spotkali się przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, skąd po krótkim instruktażu posługiwania się mapą i kompasem wyruszyli na ponad 12-kilometrową trasę. Wiodła ona przez miejsca upamiętniające partyzantów walczących w obronie ludności Zamojszczyzny w latach 1942-1944.

Pierwszy postój miał miejsce w Szewni Dolnej, przy pomniku Powstania Zamojskiego, podczas którego uczestnicy wysłuchali krótkiej historii o tych wydarzeniach, chwilą ciszy uczcili pamięć bohaterów i zapalili znicze. W dalszą trasę wyruszyli za znakami ścieżki historyczno-przyrodniczej, przechodząc przez bukowo-jodłowe lasy pod pomnik partyzanta z Moskwy Pawła Dawidienki i do przysiółka Wojda. Po chwili odpoczynku, wysłuchaniu opisu z pierwszej zwycięskiej bitwy partyzanckiej, która odbyła się w dniu 30 grudnia 1942 roku pomiędzy I Kompanią Kadrową Batalionów Chłopskich przy współpracy z 37-osobowym odziałem partyzantów radzieckich, a ponad 300-osobowym dobrze uzbrojonym batalionem żandarmerii niemieckiej i zapaleniu zniczy uczestnicy wyruszyli do Bondyrza. Dalsza część marszu czerwonym szlakiem partyzanckim prowadziła przez Bliżów i pola Kolonii Bliżów.

Wszyscy uczestnicy rajdu od najmłodszych do seniorów mimo długiego i wyczerpującego marszu z zadowoleniem dotarli do mety. Na mecie rajdu przy Muzeum Armii Krajowej założonym przez Jana Sitka był czas na pamiątkowe zdjęcia, poczęstunek oraz konkurs z nagrodami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne spędzenie czasu, podczas którego mogliśmy też uczcić pamięć partyzantów, bohaterów walk powstania zamojskiego.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

Możesz również polubić…