Rajd Pieszy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – Śladami  księdza Stefana  Wyszyńskiego – 29.05.2021

Rajd Pieszy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

    Śladami  księdza Stefana  Wyszyńskiego

 

Regulamin

 

1.Cel imprezy:  zapoznanie z postacią księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego a szczególnie z historią jego pobytu na Zamojszczyźnie w okresie II wojny światowej, popularyzacja turystyki i aktywnego wypoczynku oraz poznawanie terenów powiatu zamojskiego w tym Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, popularyzacja turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zachęcanie i wdrażanie nawyków do aktywnego i bezpiecznego korzystania z wytyczonych tras i dróg, doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą, kompasem, odczytywania znaków na szlaku.

2.Organizatorzy:  UKS „Azymut” Siedliska przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Zamościu i Gminy Zamość oraz GOK Skierbieszów. Katolickie Radio Zamość – patronat medialny.

3. Termin rajdu: 29 maja 2021 roku. sobota

4.Uczestnicy: Dzieci i dorośli mieszkańcy Powiatu Zamojskiego po wcześniejszym zgłoszeniu. Uczestnicy niepełnoletni  pod opieką rodziców lub opiekunów. Uwaga liczba miejsce ograniczona – 60 osób decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Zgłoszenia: do udziału w rajdzie należy zgłosić się do dnia 24 maja br. pod numer tel. 693133056 lub e-mail: pitt144@wp.pl. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

6. Opłaty. Opłata za udział w rajdzie wynosi 15 złotych od osoby. Wpłaty można dokonywać wyłącznie gotówką w dniu rajdu. W ramach opłaty organizator zapewnia ubezpieczenie NNW, napój i poczęstunek oraz udział w konkursach na trasie i upominki od sponsorów i współorganizatorów rajdu.
W dniu rajdu należy dostarczyć do biura organizatora załącznik (rodo, covid – dorośli, nieletni)

7. Przebieg rajdu: wyznaczone zostają dwa miejsca zbiórki

8.00 – parking przy ulicy Peowiaków ( Powiatowy Bank Spółdzielczy, siedziba Gminy Zamość)

8.40 – dla samodzielnie dojeżdżających do Skierbieszowa zbiórka na parkingu przy kościele w Skierbieszowie i dojazd autokarem na miejsce startu ( Żułów)

9.00 – wyjście z Żułowa  na trasę około 12 km przez Marcinówkę,  Podwysokie do Skierbieszowa

14.00 – podsumowanie rajdu i wyjazd w drogę powrotną             

8. Informacje dodatkowe:

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

  • Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
  • Odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników rajdu są ich opiekunowie wyznaczeni przez jednostki delegujące.
  • Wszystkich uczestników  obowiązuje przestrzeganie: Karty Turysty oraz poleceń organizatorów.
  • Wydarzenie zostanie zorganizowane zgodnie z obowiązującymi w dniu raju obostrzeniami epidemicznymi.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

9. Dodatkowy konkurs

Integralną częścią rajdu jest prezentacja multimedialna – gra dydaktyczna – konkurs której podsumowanie nastąpi 12 września 2021 roku

 

Organizatorzy

Możesz również polubić…