Puchar Roztocza w Biegu na Orientację 2019 – Regulamin

 

OTWARTE ZAWODY w BIEGU NA ORIENTACJĘ

PUCHAR  ROZTOCZA 2019

 Mistrzostwa Województwa w Sprinterskim Biegu na Orientację

 

 

 

ORGANIZATOR:

UKS AZYMUT SIEDLISKA

LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ

WSPÓŁORGANIZATOR:                 

Gmina Zamość

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownik zawodów           – Piotr CHABROS

Sędzia główny                     – Marian MARCINIEWICZ S2

RANGA I FORMA ZAWODÓW: 

Puchar Roztocza (Mistrzostwa Województwa w sprincie i bieg średniodystansowy) – dwa biegi indywidualne

TERMIN I MIEJSCE:

                            25.05. 2019 r. Zamość, Lipsko Polesie

START:

25.05.2019 r. (sobota)  – bieg sprinterski – Mistrzostwa Województwa – godz. 11.00

25.05.2019 r. (sobota)  – bieg średniodystansowy – godz. 15.00

KATEGORIE:      

K  – 10, 12, 14, 16, 18-20, 21, 35, 40, 45 +

M  – 10, 12, 14, 16, 18-20, 21, 40, 50, 60+

W przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie mogą być łączone.

Kategorie popularyzacyjne – R ( rodzinna), OPEN – istnieje możliwość startu w drużynach w kat. R i OPEN

POTWIERDZANIE PK:

W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent. Prosimy o podanie numerów chipów w zgłoszeniu.

Wypożyczenie chipa – 3 zł.
Zagubienie chipa organizatora -120 zł.

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:

Sobota 10.00 Zamość parking przy bramie Szczebrzeskiej

Sobota 15.00 Lipsko Polesie

MAPY:

Zamość „Podgroble” – 1: 4000

„Wieprzec – Szewnia” – 1: 10000

 CHARAKTERYSTYKA TERENU:

Bieg sprinterski – teren zurbanizowany, park, tereny zielone.

Bieg średniodystansowy – teren w większości o dobrej i średniej przebieżności, pocięty jarami o średnich przewyższeniach.

OPŁATA STARTOWA:

KM 10-16 – 5 zł za bieg

KM 18 i starsze – 10 zł za bieg

PARKING:           

Sobota w centrum zawodów

NAGRODY:

Medale i dyplomy dla najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej za każdy bieg.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:

25.05.2019 r. – bezpośrednio po biegu 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do dnia 18.05.2019r. na adres email: pitt144@wp.pl

UWAGI:           

Wszyscy startujący zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich.

Ważne badania lekarskie są warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach.

Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników we własnym zakresie.

 

WAŻNE INFORMACJE: www.azymutsiedliska.cba.pl

 

Więcej informacji w komunikacie technicznym i na stronie internetowej

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie: www.azymutsiedliska.cba.pl, w mediach oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

 

Regulamin pdf

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH
„PUCHAR ROZTOCZA 2019”

ORGANIZATORZY

Możesz również polubić…