Pożegnanie lata z BnO w Mokrem – 17.09.2022 Regulamin

Pożegnanie lata z BnO- zawody w biegu na orientację

17.09.2022 Mokre

Wydarzenie odbywa się w ramach akcji Cała Polska Biega z Mapą oraz World Orienteering Day nie może Cię zabraknąć na starcie!

Regulamin

Organizator:
UKS Azymut Siedliska

Współorganizatorzy:
Gmina Zamość

Partnerzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Orientacji Sportowej

Konkurencje:

– labirynt BnO dla początkujących i rodzin z dziećmi
– trasa BnO po terenie wokół boiska śródleśnego dla początkujących i rodzin
– trasa BnO w lesie Mokre – dla średniozaawansowanych, zaawansowanych i lubiących dłuższą aktywność – start w kategoriach sportowych (KM10N, KM10, KM12, KM14, KM16+) i rekreacyjnych na dystansie ok 2-3,5 km

Start w imprezie jest darmowy!

Miejsce:
Centrum znajdować się będzie w Mokrem – boisko śródleśne

Program:

11.00 – start zawodów
koniec około 13.00

Zachęcamy do zgłaszania się przez formularz internetowy, żeby zapewnić sobie mapę.

Lista zgłoszonych

Na miejscu będziemy dysponować dodatkowymi mapami – liczba ograniczona!!!

Nagrody:

Dyplomy i medale za miejsca I-III w kategoriach sportowych w zawodach BnO w lesie Mokre.
Upominki za miejsca I-III w pozostałych konkurencjach i kategoriach.

Inne informacje:

Święto Orientacji jest organizowane przez CAŁĄ LUDZKOŚĆ na CAŁYM ŚWIECIE.
Działalność klubu jest wspierana z budżetu gminy Zamość

UWAGI:

– Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
–  Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.

COVID-19:

Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach.

Zapraszamy do zabawy wszystkich chętnych – od maluchów po dorosłych!

Możesz również polubić…