Otwarte Zawody w Biegu na Orientację “Przedwiośnie na Roztoczu” 2021 – Regulamin

Otwarte Zawody w Biegu na Orientację “Przedwiośnie na Roztoczu”

ORGANIZATOR:
UKS AZYMUT SIEDLISKA
LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ

WSPÓŁORGANIZATOR:
Gmina Zamość

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Kierownik zawodów           – Piotr CHABROS
Sędzia główny                     – Marian MARCINIEWICZ S2
FORMA ZAWODÓW:   bieg średniodystansowy

TERMIN I MIEJSCE: 6.03.2021 Lipsko Polesie

START: start  planowany jest na godz.10.30 – rodzaj biegu i miejsce startu podane zostanie na naszej stronie internetowej                       i uzależnione będzie od warunków atmosferycznych.
Trasy do wyboru bez podziału na kategorie wiekowe.
Dla chętnych możliwość dodatkowego startu PK na drugiej wybranej trasie.

Trasa A – dla najmłodszych

Trasa B – łatwa i krótka

Trasa C – trasa średnia

Trasa D trasa dla zaawansowanych

POTWIERDZANIE PK:: w zawodach zastosowany zostanie system SportIdent albo karty papierowe.
Wypożyczenie chipa – 3 zł.
Zagubienie chipa organizatora -120 zł.

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW: w miejscu startu

MAPY: do organizacji biegów wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

CHARAKTERYSTYKA TERENU: teren Roztocza i okolic

OPŁATA STARTOWA: 5 zł za bieg/mapę

PARKING: w centrum zawodów  

NAGRODY: za zajęcie miejsca I-VI dyplomy i upominki

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW: zakończenie zawodów planowane jest na godzinę 12.30

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysyłać do dnia 5.03.2021 do godziny 19.00 na adres email: pitt144@wp.pl

UWAGI:  Wszyscy startujący zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich lub startują na własną odpowiedzialność.
Ważne badania lekarskie są warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach.
Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie .
Wszyscy startujący zobowiązani są do oddania organizatorowi oświadczeń o stanie zdrowia (oświadczenie dzieci / oświadczenie dorośli)
Zalecenia dla uczestników zawodów w czasie epidemii

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie: www.azymutsiedliska.cba.pl, w mediach oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

 

Możesz również polubić…