Puchar Roztoczańskich Wąwozów w Biegu na Orientację 2023 – Regulamin

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
UKS AZYMUT SIEDLISKA

WSPÓŁORGANIZATOR:
GMINA ZAMOŚĆ

LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ
NADLEŚNICTWO ZWIERZYNIEC

FORMA ZAWODÓW:
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy.

Uczestnicy otrzymają mapę, na której zaznaczono trasę biegu na orientację z kolejnością zaliczania punktów kontrolnych.


TERMINY I MIEJSCA: 
1 runda – 28.01.2023 – Jacnia
Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Livelox / Wyniki online / Fotorelacja
(opłata startowa zostanie przeznaczona na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy)
Parametry tras:
Nowicjusz – 1,3 km – 6 PK, Terminator – 1,6 km – 10 PK, Adept – 3,1 km – 13 PK, Poszukiwacz – 4,3 km – 18 PK, Mistrz – 4,8 km – 23 PK
Mapa: Jacnia 2 – 1:7500, e-5m

2 runda – 18.02.2023 – Jacnia
Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Livelox / Wyniki online / Fotorelacja
Nowicjusz – 1,9 km – 5 PK – trasa oznakowana w terenie, Terminator – 1,6 km – 8 PK, Adept – 2,0 km – 9 PK, Poszukiwacz – 3,6 km – 14 PK, Mistrz – 4,7 km – 17 PK
Mapa: Jacnia – 1:7500, e-5m

 

Klasyfikacja po 1 rundzie

START: start w każdej z edycji planowany jest na godz.10.30 – rodzaj biegu i miejsce podawane będzie przed kolejnymi edycjami na naszej stronie internetowej i uzależnione będzie od warunków atmosferycznych

KATEGORIE:
NowicjuszKM10NR (początkujący zawodnicy  i rodziny – trasa oznakowana w terenie) (długość trasy ok. 1,5 km)

Terminator – początkujący kategorie KM10 (długość trasy ok. 2 km)
AdeptKM10/12 (długość trasy ok. 3 km)
Poszukiwacz – KM14/16, Weterani (długość trasy ok.4 km)
Mistrz – Zorientowani/Mocni/Silni/Wybiegani (długość trasy ok. 5 km)

POTWIERDZANIE PK: 
w zawodach zastosowany zostanie system SportIdent (system bezprzewodowy AIR+)
Wypożyczenie chipa – 3 zł.
Zagubienie chipa organizatora -120/320 zł.

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW: 
informacja w komunikatach technicznych przed każdą rundą zawodów oraz w regulaminie na stronie klubu. 

MAPY: do organizacji biegów wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

CHARAKTERYSTYKA TERENU: tereny Roztocza i okolic

OPŁATA STARTOWA: zawodnik do 17 lat –  5 zł za bieg, zawodnik powyżej 18 lat – 10 zł za bieg

ŚWIADCZENIA:
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia zawodnikom:

– mapę z zaznaczoną trasą biegu
– dodatkowy opisy trasy do opisownika
– pomiar czasu i weryfikację poprawności pokonania trasy
– pomoc i instruktaż w czytaniu mapy i pokonywaniu trasy przez wykwalifikowanych instruktorów

PARKING: w centrum zawodów

START I META:
Start i meta będą zlokalizowane przy centrum zawodów. Start interwałowy – co 2 minuty w kategorii.
Wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić stację startową przed wybiegnięciem na trasę (po sygnale startowym u sędziego startu).
Po ukończeniu trasy zawodnicy wracają z mety do biura i tam odczytują dane ze swojego chipa. 

KLASYFIKACJA:
O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje poprawność i czas pokonania trasy.

NAGRODY:
W każdej edycji dyplomy i drobne upominki za zajęcie miejsc I-III w poszczególnych kategoriach.
Za cały cykl zawodów dla zwycięzców Pucharu w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary, dyplomy oraz upominki. Podsumowanie po zakończeniu ostatniej edycji.
Do punktacji końcowej zaliczane są wywalczone punkty za udział w przynajmniej 1 edycji.
Punktacja: za miejsce I – 10 pkt, za miejsce II – 8 pkt, za miejsce III – 6, IV- 4, V-3, VI – 2, VII i kolejne – 1 pkt.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW: 
po każdej rundzie oraz po zakończeniu ostatniej edycji.

Wyniki i punktacja będą podawane na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do czwartku poprzedzającego przeprowadzenie kolejnej edycji przez formularz zgłoszeniowy (link przy terminach poszczególnych rund) lub na adres email: uksazymut@o2.pl.

UWAGI:  
– Zgłoszenie i wniesienie opłaty za bieg jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w  zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.

– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Na zawodach będzie zapewniona opieka medyczna.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI: 
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora
zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Zawody dofinansowano z budżetu Gminy Zamość.

Możesz również polubić…