Od kanapowca do sportowca

W dniach od 12 września do 29 października w ramach Ministerstwa Sportu i Turystyki „Mikro Granty” byliśmy realizatorem projektu pn. Od kanapowca do sportowca – otwarte zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Głównym celem zajęć było upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia oraz stworzenie możliwości w dostępie do
usystematyzowanej aktywności fizycznej poprzez wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego stworzonego przez samorządy lokalne, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej, włączanie
jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej, poprawianie ogólnej kondycji i sprawności fizycznej, ćwiczenia ogólnorozwojowe zwiększające zakres ruchomości wszystkich
stawów, wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym, które ograniczają udział w zajęciach wychowania fizycznego lub w których, ćwiczenia fizyczne są istotnym elementem, przygotowanie do
samodzielnych spacerów po terenach leśnych z mapą i kompasem. Uczestnikami zajęć było ponad 50 osobowa grupa dzieci ze Szkół Podstawowych z Wysokiego, Sitańca i Płoskiego. Dwugodzinne
zajęcia, które prowadzili wykwalifikowani instruktorzy z różnych dyscyplin sportowych: karate kyokushin, fitness z elementami tańca oraz zajęć ogólnorozwojowych z elementami orientacji w
terenie odbywały się na halach sportowych i przyszkolnych strefach aktywności, a także na terenach leśnych Roztocza.
Oprócz zajęć stacjonarnych ramach projektu zostało zrealizowanych 5 wyjazdów , których celem było poznanie przez uczestników różnych form aktywności w tym spacerów i zabaw terenowych,
udział w zawodach sprawnościowych. Niewątpliwą atrakcją wyjazdów była wizyta w parku linowym i na ściankach wspinaczkowych. Wszyscy uczestnicy podczas zajęć stacjonarnych i wyjazdowych
mieli zapewnioną wodę, ubezpieczenie od NNW w ramach zajęć prowadzonych przez nasz klub oraz transport na wyjazdy. Kilkanaścioro z nich nadal uczestniczy w zajęciach, które są kontynuowane
klub w tych samych miejscach i terminach zainicjowanych w ramach realizowanego projektu. Kilkoro z nich rozpoczęło systematyczne treningi i zdobywa pierwsze swoje sukcesy sportowe.

Możesz również polubić…