Mistrzostwa Szkół w Biegu na Orientację 2024

Mistrzostwa Szkół w Biegu na Orientację
pod Patronatem Wójta Gminy Zamość

 

Zawody w ramach World Orienteering Week

Regulamin

ORGANIZATOR:
UKS Azymut Siedliska

PARTNERZY:
Gmina Zamość
CONTADU.com
RMT_NETWORKS
Robonauka.pl
FRS Creative
Agroturystyka Mokre – Mokre 274, 22-400 Zamość
Roztocze-Med
Masarnia u Rzeźnika Henryka – Henryk Iracki
SportDruk

WSPÓŁORGANIZATOR:
Gmina Zamość
Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu
Gminne Koło Szkolnego Związku Sportowego
CUW Gminy Zamość
Lubelski Związek Orientacji Sportowej

PATRONAT HONOROWY:
Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński

PATRONAT MEDIALNY:

FORMA ZAWODÓW:
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy i odbywać się będą na terenach zielonych przy Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu.
Dla początkującym zawodników organizator przewiduje szkolenie oraz wypożyczenie kompasów.
Uczestnicy otrzymają mapę, na której zaznaczono trasę biegu na orientację z kolejnością zaliczania punktów kontrolnych.

TERMIN I MIEJSCE: 22.05.2024 (środa) Lipsko Polesie 19, godz. 9.00

KATEGORIE:
indywidualne: dziewczęta i chłopcy: klasa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
drużynowe: patrole 3 osobowe (dowolna ilość reprezentacji szkół po wcześniejszym zgłoszeniu).

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia udziału z podaniem ilości zawodników z poszczególnych klas i ilości patroli należy przesłać na adres e-mail klubu uksazymut@o2.pl organizatora do dnia 15 maja 4 roku,
zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, klasy należy złożyć u Organizatora w dniu przyjazdu na zawody.

POTWIERDZANIE PK:
w zawodach zastosowany zostanie system SportIdent

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:
Praca biura od godz. 8.30 do zakończenia zawodów.

CHARAKTERYSTYKA TERENU:
tereny zielone przy Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu, do organizacji biegu wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

OPŁATA STARTOWA: bezpłatnie

ŚWIADCZENIA:
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia zawodnikom: mapę z zaznaczoną trasą biegu, pomiar czasu i weryfikację poprawności pokonania trasy, pomoc oraz instruktaż w czytaniu
mapy i pokonywaniu trasy przez wykwalifikowanych instruktorów, woda.

START I META:
Start i meta znajdować się będą w Centrum Zawodów. Po ukończeniu trasy zawodnicy wracają z mety do biura i tam sczytują swój chip w biurze zawodów.

KLASYFIKACJA: o kolejności w klasyfikacji końcowej indywidualnej i patroli będzie decydował czas pokonania trasy. Do klasyfikacji drużynowej szkół zaliczany będzie wynik najlepszych zawodników
i zawodniczek z klas I do VII.

NAGRODY:
dyplomy i medale za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W klasyfikacji drużynowej szkół za miejsca I-III puchary.

PODSUMOWANIE ZAWODÓW: uroczyste podsumowanie zawodów o godz. 11.30

UWAGI:
– Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły
żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody
na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie azymutsiedliska.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Zawody dofinansowano z budżetu Gminy Zamość

Możesz również polubić…