Mistrzostwa Szkół Powiatu Zamojskiego w BnO – Regulamin – 21.03.2019 Krasnobród

„ZAMOJSKA ZABAWA NA ORIENTACJĘ”

MISTRZOSTWA SZKÓŁ POWIATU ZAMOJSKIEGO W BIEGU NA ORIENTACJĘ

21.03.2019 Krasnobród

 

PROPOZYCJA NA PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Indywidualnie – Mistrzostwa Szkół w Biegu na Orientację

Grupowo – zabawa na orientację „ Nie bój się lasu ucz się mapy i kompasu”

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 Cel:

  • bieg na orientację „zielony sport” – rywalizacja na świeżym powietrzu i kontakt z przyrodą; element programu nauczania wychowania fizycznego;
  • doskonalenie cech motorycznych, psychicznych i fizycznych;
  • doskonalenie posługiwania się mapą w terenie;
  • konsolidacja młodzieży szkolnej z różnych szkół powiatu zamojskiego i miasta Zamość;
  • wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej szkoły powiatu zamojskiego w  biegu na orientację

Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska, Sitaniec 422, 22-400 Zamość

przy współpracy: Starostwa Powiatowego w Zamościu, Gminy Zamość, Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, Lubelskiego Związku Orientacji Sportowej

 

Termin i miejsce:

21.03.2019 czwartek – Krasnobród ( parking koło stadionu i ośrodka Jolanta)

13.04.2019 sobota – Stary Zamość las Pańska Dolina

16.05.2019 czwartek – Zamość ( Park Miejski)

 

Godz. 10.00 rejestracja zawodników lub grup

Godz. 10.30 początek biegów

Godz. 12.30 zakończenie i dekoracja zwycięzców

 

MISTRZOSTWA SZKÓŁ POWIATU ZAMOJSKIEGO W BIEGU NA ORIENTACJĘ

 Bieg na orientację polega na odnajdywaniu punktów w terenie za pomocą specjalistycznej mapy               i kompasu w jak najkrótszym czasie. Pobyt w punktach potwierdza się za pomocą elektronicznego chipa                 (wypożyczamy na starcie). Punkty potwierdzamy w określonej kolejności narysowanej na mapie. Zawodnik, który ominie choćby jeden punkt jest dyskwalifikowany. O zwycięstwie decyduje czas biegu. Zawodnicy startują pojedynczo w interwałach czasowych. Start zaznaczony jest czerwonym trójkątem, meta podwójnym kółkiem       a punkty kółkiem. Obok mapy znajduje się opis punktów.

Klasyfikacja:

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna.

Kategorie wiekowe:

Szkoły Podstawowe klasa IV – VI

KSP – dziewczęta , MSP – chłopcy

Szkoły Gimnazjalne klasa VII – III G

KGIM – dziewczęta, MGIM – chłopcy

Szkoły Ponadgimnazjalne

KLIC – dziewczęta , MLIC – chłopcy

Pozostali

OPEN K i M wszyscy chętni( kobieta, mężczyzna)

 Nagrody:

Indywidualnie: za zajęcie miejsca I-III dyplomy  i medale.

Zgłoszenia :

Zgłoszenie bezpośrednio przed startem

Kontakt :

e – mail pitt144@wp.pl , tel Piotr Chabros 693133056

Przed startem wymagane jest dostarczenie listy uczestników z podpisami opiekuna i dyrektora placówki.

 

ZAMOJSKA ZABAWA NA ORIENTACJĘ

Nie bój się lasu, ucz się mapy i kompasu

  Zamojska Zabawa na Orientację polegać będzie na odnalezieniu za pomocą mapy zaznaczonych miejsc i udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte na karcie odpowiedzi.

Szczegółowe informacje o zawodach, wyniki znajdą państwo na stronie: www.azymutsiedliska.cba.pl tel. Piotr Chabros 693133056

 

Udział:
grupy z opiekunem startują w kategoriach:
a. uczniowie szkół podstawowych kl.II – IV

  1. uczniowie szkół podstawowych kl. V – VII
    c. uczniowie szkół gimnazjalnych,
    d. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Drużyny otrzymują kartę z pytaniami i mapę z zaznaczonymi punktami gdzie można uzyskać odpowiedź na pytania, na pytania dodatkowe odpowiadamy korzystając z dowolnego źródła np. internet (o kolejności decyduje poprawność odpowiedzi i czas)

Zgłoszenia grupowe bezpośrednio na starcie.

Uczestnicy:

drużyny harcerskie lub szkolne

Nagrody:

za zajęcie miejsc I – III w każdej kategorii dyplomy, wszyscy pamiątkowe statuetki

INNE:

Organizacja Mistrzostw jest finansowana przez Gminę Zamość w Zamościu i Starostwo Powiatowe w Zamościu.

W praktyce można przyjechać całymi klasami, dzieci mogą startować indywidualnie (bieganie) w Mistrzostwach Powiatu w BnO lub grupowo ( spacer całej klasy z opiekunem) w Zamojskiej Zabawie na Orientację. W tym roku trasa będzie pod hasłem „ Nie bój się lasu, ucz się mapy i kompasu. Zabawa potrwa około 2 godzin.

Po zakończeniu biegu lub spaceru można zaplanować sobie jeszcze inne atrakcje.

Zawody są ubezpieczone. Zgłoszenia bezpośrednio przed strtem.

 

 

Z A P R A S Z A M Y – ORGANIZATORZY

 

Działalność klubu jest wspierana z budżetu Gminy Zamość.

Możesz również polubić…