Sprawni i bohaterscy jak partyzanci – 30.09-2.10.2022 – RegulaminSPRAWNI I BOHATERSCY JAK PARTYZANCI

SZKOLENIE I OTWARTE ZAWODY W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ I BIEGU NA ORIENTACJĘ

W 80 rocznicę pierwszej bitwy partyzanckiej pod Wojdą 30 grudnia 1942 roku. 

Bitwa pod Wojdą: bitwa partyzancka stoczona z niemieckim batalionem do zadań specjalnych 30 grudnia 1942 r. przez połączone siły I Kompanii Kadrowej Batalionów Chłopskich pod dowództwem por. Jerzego Mara-Meÿera ps. “Vis” oraz partyzantów radzieckich kpt. Wasyla Wołodina. Bitwa zapoczątkowała wiele akcji partyzanckich przeprowadzonych w celu obrony ludności Zamojszczyzny.

 

Bieg Huberta i Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej
Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Zamość w Biegu na Orientację
Mistrzostwa Klas Mundurowych Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w Biegu na Orientację

Patronat Honorowy: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński 

GMINA ZAMOŚĆ 30.09-02.10.2022

Regulamin zawodów

 

Organizator: UKS Azymut Siedliska

Partner: Ministerstwo Obrony Narodowej
w ramach zadania publicznego: “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. Przez Sport do Wojska”

Współorganizatorzy: Gmina Zamość, Europejska Federacja Radioorientacji Sportowej, Klub Łączności SP8 KEA w Zamościu, Polski Związek Radioorientacji Sportowej, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu

CELE:

– nabywanie przez społeczeństwo umiejętności przydatnych w służbie wojskowej
– propagowanie postaw patriotycznych poprzez przypomnienie i upamiętnienie wydarzeń z okresu Powstania Zamojskiego 1942-1944
– umożliwienie współzawodnictwa sportowego dla uprawiających radioorientację sportową i biegi na orientację
– propagowanie aktywnego zdrowego stylu życia,
– popularyzacja imprez w biegach na radioorientację i bno
– Popularyzacja regionu Gminy Zamość i Zamojszczyzny oraz ich walorów turystycznych.

TERMIN MIEJSCE: 30.09-02.10.2022
Polska, województwo lubelskie, Gmina Zamość, Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej,

O szkole Podstawowej im Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, jej patronach i Powstaniu Zamojskim

KATEGORIE SPORTOWE:

Radioorientacja:
K – 14,16,19,20,35+ ; M – 14,16,19,20,40,50,60+
dodatkowo Foxoring – K -10,12; M – 10,12

Bieg na Orientację:
K -10,12,14,16,18-21,35+; M -10,12,14,16,18-21,35-45,50+
KM10N

Kategorie popularyzacyjne: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz 4-osobowe patrole z tych szkół.

KONKURENCJE :

30.09 piątek: w ramach szkolenia: bieg na 1 lisa, bieg z GPS, bieg patroli 4-osobowych  na orientację, Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Zamość w BnO, Mistrzostwa Klas Mundurowych Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w Biegu na Orientację w godzinach 9.00-14.00

30.09 piątek: foxoring 3,5 MHz start w godzinach 15.00 – 17.00

01.10 sobota: bieg klasyczny 144 MHz, start 9.00

01.10 sobota: bieg średniodystansowy na orientację start godz. 10.00

02.10 niedziela: bieg klasyczny 3.5 MHz start 9.00

KLASYFIKACJA:
indywidualna dla każdego pasma i w każdej z kategorii

PROGRAM SZKOLENIA:

30.09 – tereny zielone przy SP Wólka Wieprzecka godz. 9-14.

prelekcja – złożenie kwiatów przy pomniku Powstania Zamojskiego

szkolenie:orientacja, GPS, alfabet morse’a, radionamierzanie

minizawody: 1 lis , 1PK z gps, namierzanie na czas, bieg patrolowy bno

CENTRUM I BIURO ZAWODÓW: 

w dniu 30.09 – tereny zielone przy SP Wólka Wieprzecka,

w dniu 1 i 2.10 w miejscu rozgrywania zawodów oraz – SP Sitaniec w godzinach 18-20.00

Mapa z centrum i terenem zawodów na każdy bieg

NAGRODY:
– medale i dyplomy za każdą konkurencję

WYŻYWIENIE i ZAKWATEROWANIE:
Zakwaterowanie:  SP Sitaniec z własną karimata, śpiwór – (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Koszt zakwaterowania 15 zł za noc.
Organizator nie pośredniczy w zamawianiu wyżywienia (istnieje możliwość skorzystania z kuchni i stołówki – po wcześniejszym kontakcie z organizatorem) lub zamówienia cateringu.
Informacje o bazie noclegowej na stronie internetowej www.noclegiroztocze.pl.

MAPY: standard IOF

OPŁATA STARTOWA:
15 zł za bieg. Bezpłatnie dla zawodników z Polski

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia na zawody sportowe z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do dnia 23.09.2022 r. przez formularze organizatora:
Zgłoszenie / Application – Radioorientacja/ARDF
Zgłoszenie / Application – Bieg na Orientację/Orienteering

Lista zgłoszonych
Radioorientacja/ARDF
Bieg na Orientację/Orienteering

lub na adres e mail: uksazymut@o2.pl dotyczy udziału w zawodach w kategoriach sportowych i patroli 4-osobowych.

Zgłoszenia na szkolenie i zawody (dotyczy SP Gminy Zamość) dla szkół i klas wojskowych i młodzieży z organizacji proobronnych, studentów członków Legii Akademickiej, żołnierzy WOT do 23.09.2022 na adres uksazymut@o2.pl z podaniem listy uczestników szkolenia.

UWAGI KOŃCOWE:
– w zawodach będzie wykorzystany system SI,
-wszyscy startujący zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich. Ważne badania lekarskie są warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach. Kluby, szkoły zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników we własnym zakresie
– wiadomości bieżące na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl

Organizator zapewnia: posiłek regeneracyjny, obsługę instruktorską i opiekę medyczną, transport, wodę, medale, dyplomy, puchary,
Więcej informacji w komunikacie technicznym i na stronie internetowej klubu.

UWAGI:

– Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Szkolenie i zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.

COVID-19: Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach.

Możesz również polubić…