Bieg Huberta 2010 – Otwarte Zawody w Radioorientacji Sportowej V Mistrzostwa Euroregionu Bug

W dniach 8-10 października lasy powiatu zamojskiego były areną zmagań sportowców z Ukrainy, Słowacji i Polski w zawodach klasycznej radioorientacji sportowej. Na starcie stanęło ponad 45 zawodników w dziesięciu kategoriach wiekowych. W pierwszym dniu zawodów na paśmie 144 MHz najlepsze wyniki uzyskali: kategoria mężczyzn powyżej 45 lat: I m. Tomasz Deptulski (Tczew), II m. Milan Mitelman (Turie, Słowacja), III m. Jan Tursky (Turie, Słowacja); mężczyźni 21 lat: I m. Peter Viskup (Turie, Słowacja), II m. Igor Doliński (Łuck, Ukraina), III m. Adrian Niedźwiecki (Azymut Siedliska); chłopcy 16-18 lat: I m.. Patryk Niedźwiecki (Azymut Siedliska), II m. Arsen Abramow (Łuck, Ukraina), III m. Mateusz Nalepko (Azymut Siedliska); chłopcy 14 lat: I m. Nazar Siemionow (Łuck, Ukraina), II m. Artur Szkidina (Bielsko Biała), III m. Karol Węgrzyn (Azymut Siedliska), chłopcy 12 lat: I m. Jakub Węgrzyn, II m. Jan Grosman (obaj Azymut Siedliska); dzieci 10 lat: I m. Dorota Pietrzykowska (Bielsko Biała), II m. Adam Kłoczek (Azymut Siedliska), III m. Szymon Targosz (Bielsko Biała); kobiety 21 lat: I m. Agnieszka Deptulska (Tczew), II m. Ałła Szołom (Łuck), III m. Irina Pantelemoniuk (Łuck); dziewczęta 16-18 lat: I m. Natalia Gmytron (Łuck, Ukraina), II m. Dorota Stankiewicz (Azymut Siedliska), III m. Iwanna Lukasz (Łuck, Ukraina), dziewczyny 14 lat: I m. Sylwia Naworol, II m. Lidia Lekan (Azymut Siedliska); dziewczyny 12 lat: I m. Maria Deptulska (Tczew), I m. Natalia Nowosad (Azymut Siedliska), III m. Katarzyna Stochmalska (Azymut Siedliska).
Dzień drugi zawodów pasmo 3,5 MHz: chłopcy 10 lat: I miejsce Adam Kłoczek (Azymut Siedliska); chłopcy 14 lat: I m. Artur Szkidina (Bielsko Biała), II m. Wojciech Tłuczek (Azymut Siedliska), III m. Siemion Nazar (Łuck, Ukraina); chłopcy 16-18 lat: I m. Arsen Abramow (Łuck, Ukraina), II m. Andriej Dmitruk (Łuck, Ukraina), III m. Deptulski Mateusz (Tczew); mężczyźni 21 lat: I m. Igor Doliński (Łuck, Ukraina), II m. Adrian Niedźwiecki (Azymut Siedliska), III m. Peter Viskup -(Turie Słowacja); mężczyźni powyżej 45 lat: I m. Tomasz Deptulski, II m.Jan Turski (Turie, Słowacja), III m. Milan Mitelman (Turie, Słowacja); kobiety 21 lat: I m. Ałła Szołom (Łuck, Ukraina), II m. Agnieszka Deptulska (Tczew), III m. Iryna Pantelemoniuk (Łuck, Ukraina); dziewczyny 16-18 lat: Iwanna Lukasz (Łuck, Ukraina), II m. Natalia Gmytron (Łuck, Ukraina), III m. Suzanna Suryniowa (Turie, Słowacja); dziewczyny 12 lat: I m. Maria Deptulska (Tczew), II m. Natalia Nowosad (Azymut Siedliska).
W punktacji drużynowej zwyciężył UKS Azymut a kolejne miejsca zajęli klub z Łucka Ukraina, TSRS Tczew, Radioklub Turie i BSRS Bielsko Biała.
Organizatorem zawodów na zlecenie Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej był Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska przy współpracy Zespołu Szkół w Sitańcu, Klubu Łączności SP8 KEA oraz Gminy Zamość. Zakończenie zawodów odbyło się w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Sitańca. Nagrody najlepszym zawodnikom wręczał Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński i wiceprezes Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej Tomasz Deptulski.

Możesz również polubić…