ZZnO – Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w BnO 2020 – Regulamin


Zamojska Zabawa na Orientację
Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego
w Biegu na Orientację
2020

REGULAMIN ZAWODÓW

Cel:

  • bieg na orientację „zielony sport” – rywalizacja na świeżym powietrzu i kontakt z przyrodą; element programu nauczania wychowania fizycznego
  •  doskonalenie cech motorycznych , psychicznych i fizycznych;
  •  doskonalenie posługiwania się mapą w terenie;
  •  konsolidacja młodzieży szkolnej z różnych szkół województwa lubelskiego;
  •  wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej szkoły powiatu zamojskiego w  biegu na orientację

Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska, Sitaniec 422, 22-400 Zamość
Lubelski Związek Orientacji Sportowej
Gmina Zamość
Starostwo Powiatowe w Zamościu

Termin i miejsce:
Zawody Odwołane
20.03.2020 piątek – Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej
Zawody Odwołane24.04.2020 piątek – Szkoła Podstawowa w Płoskiem
Zawody Odwołane15.05.2020 piątek – Szkoła Podstawowa w Sitańcu

Zawody zostaną rozegrane w późniejszym terminie.

Program:
Godz. 10.00 rejestracja zawodników
Godz. 10.30 początek biegów
Godz. 12.30 zakończenie i dekoracja zwycięzców

Bieg na orientację polega na odnajdywaniu punktów w terenie za pomocą specjalistycznej mapy i kompasu w jak najkrótszym czasie. Pobyt w punktach potwierdza się za pomocą elektronicznego chipa ( wypożyczamy na starcie). Punkty potwierdzamy w określonej kolejności narysowanej na mapie. Zawodnik który ominie choćby jeden punkt jest dyskwalifikowany. O zwycięstwie decyduje czas biegu. Zawodnicy startują pojedynczo w interwałach czasowych. Start na mapie zaznaczony jest czerwonym trójkątem, meta podwójnym kółkiem a punkty kółkiem. Obok mapy znajduje się opis punktów.

Klasyfikacja:
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa.

Kategorie wiekowe:
K – kobiety, M – mężczyźni
K10 – dziewczyny  klasy 1-3 SP
M10 – chłopcy  klasy 1-3 SP
K12 – dziewczyny klasy 4-5 SP
M12 – chłopcy klasy 4-5 SP
K14 – dziewczyny klasa 6 SP
M14 – chłopcy klasa 6 SP
K16 – dziewczyny klasa 7-8 SP
M16 – chłopcy rocznik 7-8 SP
K18+ – dziewczyny rocznik 2003 i starsi
M18+ – chłopcy rocznik 2003 i starsi

Nagrody:
Indywidualnie: za zajęcie miejsca I-III dyplomy  i medale po każdej edycji oraz medale i dyplomy za 3 edycje łącznie w każdej kategorii.
Drużynowo: dyplomy i puchary dla wszystkich szkół za miejsca po 3 edycjach łącznie.

 

Zgłoszenia:
Zgłoszenie ilościowe z podaniem kategorii wiekowych na 4 dni przed podanym terminem zawodów.
Zgłoszenia imienne podpisane przez dyrektora szkoły bezpośrednio przed startem.
Kontakt : email: pitt144@wp.pl , tel. Piotr Chabros 693133056

 

INNE
Zawody są ubezpieczone.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska, szkoły, roku urodzenia oraz ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie: www.azymutsiedliska.cba.pl, w mediach oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

 

Z A P R A S Z A M Y – ORGANIZATORZY

 

Możesz również polubić…