Zamojska Zabawa na Orientację 2018 – Regulamin

„ZAMOJSKA ZABAWA NA ORIENTACJĘ”

MISTRZOSTWA SZKÓŁ POWIATU ZAMOJSKIEGO W BIEGU NA ORIENTACJĘ

ZAMOŚĆ 2018

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 Cel:

  • bieg na orientację „zielony sport” – rywalizacja na świeżym powietrzu i kontakt z przyrodą; element programu nauczania wychowania fizycznego;
  • doskonalenie cech motorycznych, psychicznych i fizycznych;
  • doskonalenie posługiwania się mapą w terenie;
  • konsolidacja młodzieży szkolnej z różnych szkół powiatu zamojskiego i miasta Zamość;
  • wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej szkoły powiatu zamojskiego w  biegu na orientację

 

Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska, Sitaniec 422, 22-400 Zamość

przy współpracy: Starostwa Powiatowego w Zamościu, Gminy Zamość, Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, Lubelskiego Związku Orientacji Sportowej

 

Termin i miejsce:

21.03.2018 – Nowa Brama Lubelska

13.04.2018 godz. 9.00- Nowa Brama Lubelska

23.05.2018 –

Godz. 10.00 rejestracja zawodników lub grup

Godz. 10.30 początek biegów

Godz. 12.30 zakończenie i dekoracja zwycięzców

 

MISTRZOSTWA SZKÓŁ POWIATU ZAMOJSKIEGO

W BIEGU NA ORIENTACJĘ

 

Bieg na orientację polega na odnajdywaniu punktów w terenie za pomocą specjalistycznej mapy               i kompasu w jak najkrótszym czasie. Pobyt w punktach potwierdza się za pomocą elektronicznego chipa                 (wypożyczamy na starcie). Punkty potwierdzamy w określonej kolejności narysowanej na mapie. Zawodnik, który ominie choćby jeden punkt jest dyskwalifikowany. O zwycięstwie decyduje czas biegu. Zawodnicy startują pojedynczo w interwałach czasowych. Start zaznaczony jest czerwonym trójkątem, meta podwójnym kółkiem       a punkty kółkiem. Obok mapy znajduje się opis punktów.

 

Klasyfikacja:

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa.

W klasyfikacji drużynowej o kolejności miejsc decyduje suma punktów 10 najlepszych zawodników ze szkoły w każdej kategorii.

W przypadku tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decydują wyższe  miejsca zawodników.

 

Kategorie wiekowe:

Szkoły Podstawowe klasa IV – VI

KSP – dziewczęta , MSP – chłopcy

Szkoły Gimnazjalne klasa VII – III G

KGIM – dziewczęta, MGIM – chłopcy

Szkoły Ponadgimnazjalne

KLIC – dziewczęta , MLIC – chłopcy

Pozostali

OPEN K i M wszyscy chętni( kobieta, mężczyzna)

 

Nagrody:

Indywidualnie: za zajęcie miejsca I-III dyplomy  i medale

Drużynowo: dyplomy i puchary dla wszystkich szkół.

 

Zgłoszenia :

Zgłoszenie do biegu indywidualnego proszę przesyłać nie później niż na 3 dni przed zawodami do 19 marca zgodnie z formularzem zgłoszeń znajdującym się na stronie zawodów – podając imię i nazwisko, kategorię wiekową i nazwę szkoły, uczelni na adres e – mail pitt144@wp.pl . Przed startem wymagane jest dostarczenie listy uczestników z podpisami opiekuna i dyrektora placówki.

 

ZAMOJSKA ZABAWA NA ORIENTACJĘ – marszobieg z okazji

100-lecia odzyskania Niepodległości

„ Śladami Twórców Niepodległej”

  

Zamojska Zabawa na Orientację polegać będzie na odnalezieniu za pomocą mapy zaznaczonych miejsc i udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte na karcie odpowiedzi.

Szczegółowe informacje o zawodach, wyniki znajdą państwo na stronie: www.azymutsiedliska.cba.pl tel. Piotr Chabros 693133056

21.03.2018 – Nowa Brama Lubelska

Udział:
grupy z opiekunem startują w kategoriach:
a. uczniowie szkół podstawowych kl.II – IV

  1. uczniowie szkół podstawowych kl. V – VII
    c. uczniowie szkół gimnazjalnych,
    d. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Drużyny otrzymują kartę z pytaniami i mapę z zaznaczonymi punktami gdzie można uzyskać odpowiedź na pytania, na pytania dodatkowe odpowiadamy korzystając z dowolnego źródła np. internet (o kolejności decyduje poprawność odpowiedzi i czas)

Zgłoszenia grupowe bezpośrednio na starcie ( Nowa Brama Lubelska).

Uczestnicy:

drużyny harcerskie lub szkolne

Nagrody:

za zajęcie miejsc I – III w każdej kategorii dyplomy, wszyscy pamiątkowe statuetki

 

INNE:

Organizacja Mistrzostw jest finansowana przez Gminę Zamość w Zamościu i Starostwo Powiatowe w Zamościu.

W praktyce można przyjechać całymi klasami, dzieci mogą startować indywidualnie (bieganie) w Mistrzostwach Powiatu w BnO lub grupowo ( spacer całej klasy z opiekunem) w Zamojskiej Zabawie na Orientację.  W tym roku trasa będzie pod hasłem „ Śladami Twórców Niepodległej – Zamość 1918”. Zabawa potrwa około 2 godzin.

Po zakończeniu biegu lub spaceru można zaplanować sobie jeszcze inne atrakcje.

Zawody są ubezpieczone. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e – mail: pitt144@wp.pl

 

 

Z A P R A S Z A M Y – ORGANIZATORZY

 

Działalność klubu jest wspierana z budżetu Gminy Zamość.

Możesz również polubić…