Wakacje z uśmiechem 2022 – regulamin

Regulamin zajęć integracyjnych „Wakacje z uśmiechem”

sfinansowanych z grantu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach akcji Wakacyjna AktywAKCJA

1. Organizatorem jest Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska, Sitaniec 422, 22-400 Zamość

2. Celem organizacji są działania integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich zamieszkujących obecnie na terenie gminy i powiatu zamojskiego poprzez udział w rajdach, zabawach ogólnorozwojowych, zajęciach o kulturze i tradycjach obu narodów oraz szkolenia z zakresu posługiwania się mapa i kompasem

3. Zajęcia odbywać się na terenie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu, Lipsko Polesie 19, a uczestnicy na czas udziału w zajęciach będą ubezpieczeni.

4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

5. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy sportowi.

6. Organizator zapewnia: napoje, poczęstunek, nagrody i upominki za udział w konkursach oraz świetną zabawę.

7. W zajęciach może wziąć udział ograniczona liczba uczestników i aby wziąć w nich udział wystarczy zgłosić się poprzez wysłanie odpowiedzi w formularzu w terminie do dnia 4 lipca 2022 roku lub w dniu zajęć przed ich rozpoczęciem.

Lista zgłoszonych uczestników

8. Na udział w zajęciach uczestnicy przyprowadzani i odbierani przez rodziców, a w przypadku zgłoszonych w podanym terminie przywożeni na koszt organizatora z podanych przez klub miejsc zbiórki.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dziecko na zajęcia rzeczy, które nie są związane z zajęciami (typu telefony komórkowe, wartościowe przedmioty czy zabawki).

10. Szczegółowy program pobytu zostanie udostępniony na stronie internetowej Organizatora do dnia 8 lipca br. oraz wysłany SMS na podany w zgłoszeniu numer telefonu.

COVID-19:
Zajęcia zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do udziału w zajęciach i treningach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zajęć na potrzeby ich organizacji, publikacji wyników zawodów i konkursów oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zajęć i zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zajęć i zawodów.

 

Możesz również polubić…