Śladami Twórców Niepodległej 2018

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu przy współpracy UKS Azymut Siedliska byli organizatorami gry terenowej „Śladami Twórców Niepodległej”, która odbyła się w dniu 10 listopada 1918 roku w Zamościu. W grze wzięły udział reprezentacje: Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół oraz klubów sportowych z terenu Gminy Zamość. Gra z udziałem wójta Gminy Zamość oraz członków Zarządu Oddziału rozpoczęła się od złożenia okolicznościowej wiązanki kwiatów i zapalenia zniczy na terenie Rotundy. Następnie uczestnicy udali się na teren Nowej Bramy Lubelskiej, siedziby gdzie były zlokalizowane start i meta gry terenowej. Zadaniem każdej grupy było przy pomocy mapy i innych wskazówek otrzymanych na karcie startowej dotrzeć do wybranych miejsc i odpowiedzieć na zawarte tam pytania, dotyczące twórców niepodległości Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Zamościa i Zamojszczyzny, upamiętnionych na okolicznościowych tablicach znajdujących się w różnych miejscach na terenie miasta Zamość. Po zakończeniu biegu na zmęczonych uczestników czekała gorąca herbata i poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną Sami Swoi z Zamościa.
Z wielkim zaciekawieniem uczestnicy gry wysłuchali pogadanki o wydarzeniach, jakie miały miejsce w październiku i listopadzie 1918 roku na terenie Zamościa i powiatu zamojskiego. W dniach 13 i 15 października odbyły się dwie wielkie manifestacje patriotyczne. Organizacje społeczne i partie polityczne wydawały odezwy do mieszkańców o organizowanie i wstępowanie do Straży Obywatelskiej i Polskiej Organizacji Wojskowej. W dniu 1 listopada członkowie POW na czele z kapitanem Golińskim przejęły obsadziły najważniejsze obiekty w mieście. Komendant austriacki został zmuszony do oddania władzy w mieście, którą przejął Tymczasowy Komitet Powiatowy, złożony z przedstawicieli wszystkich opcji politycznych i organizacji działających w mieście. W dni 2 listopada w zamojskiej kolegiacie żołnierze i urzędnicy złożyli przysięgę na wierność państwa.
Na zakończenie wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały okolicznościowe puchary i dyplomy wręczane przez Komendanta Gminnego OSP druha Tomasza Bosiaka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu druha Piotra Koczułapa. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwyciężyła OSP Bortatycze przed OSP Płoskie, OSP Białowola i OSP Skokówka. Najlepszą drużyną szkolną została klasa V, a miejsce drugie zajęła klasa VI obie z Borowiny Sitanieckiej. W klasyfikacji gimnazjów zajęli uczniowie z Sitańca, w klasyfikacji klubów UKS Azymut Siedliska, a w klasyfikacji rodzinnej najlepsza była rodzina Kardasz.

 

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

 

 

Możesz również polubić…