Rajd Nordic Walking – Wypoczywaj z pasją – 17.09.2016

REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ
WYPOCZYWAJ Z PASJĄ
LIPSKO POLESIE 2016

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Rajd organizowany pod patronatem Wójta Gminy Zamość
2. Organizatorem Rajdu Nordic Walking jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92 oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z siedzibą w Wysokiem, Wysokie 154
3. Partnerem Rajdu jest UKS Azymut Siedliska – Gmina Zamość oraz Centrum Sportu i Rekreacji „Iwona”
4. Celem porozumienia jest wspólne działanie na rzecz rozwoju turystyki aktywnej, promocji walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz infrastruktury turystycznej obszaru LGD a także popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”.
5. Regulamin Rajdu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl. Szczegółowe informacje o Rajdzie można uzyskać pod numerami telefonów 84 639-29-66, 84 627 00 83, 797 384 702 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
6. Rajd organizowany jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem LGD „Nasze Roztocze” a Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Zamość.
§ 2 Termin i miejsce organizacji rajdu
1. Rajd Nordic Walking odbędzie się w dniu 17.09.2016r. w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.
2. Miejscem zbiórki dla uczestników Rajdu będzie plac przy Centrum Turystyki i Współpracy Transgranicznej w Lipsku Polesiu (stara szkoła). Początek rajdu o godz. 13.00.
3. Trasa Rajdu będzie prowadziła do Kapliczki Św. Romana oznakowaną trasą Nordic Walking o długości ok. 8 km.
4. Po przejściu trasy Rajdu planowane jest integracyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek i konkursami dla uczestników.
5. Planowane zakończenie rajdu ok. godz. 17.00.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby pełnoletnie. Dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnoletnich jedynie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerami telefonów: Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” tel. 510 203 858, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość tel. 84 627 00 83, 797 384 702 oraz w dniu rajdu w godz. 12.00 – 13.00.
3. Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych) w tym przede wszystkim wygodne, nieprzemakalne obuwie.
4. Każdy zgłaszający się uczestniczy w Rajdzie na własną odpowiedzialność, Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia NNW.
5. Udział w Rajdzie oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne.
§ 4 Informacje organizacyjne
1. Rajd zostanie przeprowadzony pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów Nordic Walking oraz przewodników turystycznych.
2. Na czas uczestnictwa w rajdzie osobom nie posiadającym własnych kijków Nordic Walking Organizator zapewni ich bezpłatne wypożyczenie.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Rajd odbędzie się w zaplanowanym terminie bez względu na pogodę.
2. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby promocji imprezy oraz działalności LGD „Nasze Roztocze”.

Możesz również polubić…