Puchar Wójta Gminy Zamość w Biegu na Orientację 2019 – regulamin

OTWARTE ZAWODY w BIEGU NA ORIENTACJĘ

PUCHAR  WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ 2019

 

ORGANIZATOR:

UKS AZYMUT SIEDLISKA

LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ

WSPÓŁORGANIZATOR:                 

Gmina Zamość

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownik zawodów           – Piotr CHABROS

Sędzia główny                     – Marian MARCINIEWICZ S2

RANGA I FORMA ZAWODÓW: 

Zawody regionalne – dwa biegi indywidualne

TERMIN I MIEJSCE:

12.10. 2019 r. Mokre k/Zamościa

START:

12.10.2019 r. (sobota)  – bieg średniodystansowy  11.00

12.10.2019 r. (sobota)  –  labirynt mikroorientacja  12.00

KATEGORIE:      

K  – 10, 12, 14, 16, 18 +

M  – 10, 12, 14, 16, 18 +

W przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie mogą być łączone.

Kategorie popularyzacyjne – R ( rodzinna), OPEN

POTWIERDZANIE PK:

W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent. Prosimy o podanie numerów chipów w zgłoszeniu.

Wypożyczenie chipa – 3 zł.
Zagubienie chipa organizatora -120 zł.

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:

Sobota 10.00 Mokre k/Zamościa boisko leśne za szkołą

MAPY:

„Mokre” – 1: 4000

„Labirynt”

 CHARAKTERYSTYKA TERENU:

Bieg średniodystansowy – teren o trudnej przebieżności z bogatą mikrorzeźbą, .

Bieg labirynt – teren otwarty, boisko piłkarskie

OPŁATA STARTOWA:

KM 10-16 – 5 zł za 2 biegi

KM 18 + – 10 zł za 2 biegi

PARKING:           

Sobota w centrum zawodów

NAGRODY:

Medale i dyplomy dla najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej za każdy bieg.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:

12.10.2019 r. – bezpośrednio po biegu 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do dnia 04.10.2019r. na adres email: pitt144@wp.pl

UWAGI:               

Wszyscy startujący zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich.

Ważne badania lekarskie są warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach.

Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników we własnym zakresie.

WAŻNE INFORMACJE: www.azymutsiedliska.cba.pl

 Więcej informacji w komunikacie technicznym i na stronie internetowej

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie: www.azymutsiedliska.cba.pl, w mediach oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

 

Regulamin pdf

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH
„PUCHAR WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ 2019”

ORGANIZATORZY

Możesz również polubić…