Puchar Roztoczańskich Wąwozów w Biegu na Orientację 2024 – Regulamin i zgłoszenia

Puchar Roztoczańskich Wąwozów w Biegu na Orientację 2024

pod Patronatem Wójta Gminy Zamość


REGULAMIN

ORGANIZATOR:
UKS AZYMUT SIEDLISKA

WSPÓŁORGANIZATOR:
GMINA ZAMOŚĆ
RoboNauka.pl

PARTNERZY:
CONTADU.com
RMT_NETWORKS
FRS Creative
Roztocze-Med
Masarnia u Rzeźnika Henryka Henryk Iracki
SportDruk
Nadleśnictwo Zwierzyniec

FORMA ZAWODÓW:
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy.
Uczestnicy otrzymają mapę, na której zaznaczono trasę biegu na orientację z kolejnością zaliczania punktów kontrolnych.

KLASYFIKACJA

TERMINY I MIEJSCA:

3 runda – 16.03 (sobota) – Krasnobród
Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Livelox / Wyniki online / Fotorelacja
Nowicjusz – 2,5 km – 6 PK, Terminator – 2,1 km – 10 PK, Adept – 2,9 km – 10 PK, Poszukiwacz – 4,7 km – 14 PK, Mistrz – 6 km – 20 PK, Patrole marszowe – 2,1 km – 10 PK.
Mapa: Krasnobród – 1:7500, e-5m

 

2 runda – 10.02 (sobota) – Lipsko Polesie
Formularz zgłoszeniowy BnO / Lista zgłoszonych / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Livelox / Wyniki online / Fotorelacja
Nowicjusz – 2,1 km – 7 PK, Terminator – 2,2 km – 9 PK, Adept – 3,4 km – 11 PK, Poszukiwacz – 4,1 km – 18 PK, Mistrz – 5,5 km – 18 PK
Patrole marszowe – 2,1 km – 9 PK.
Mapa: Lipsko Polesie – 1:7500, e-5m

 

1 runda – 27.01 (sobota) – Jacnia (opłata startowa za udział w biegu na orientację zostanie przeznaczona na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy)
Formularz zgłoszeniowy BnO / Lista zgłoszonych / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Livelox / Wyniki online / Fotorelacja 1 / Fotorelacja 2

Parametry tras:
Nowicjusz – 1,5 km – 7 PK, Terminator – 2,8 km – 9 PK, Adept – 3,4 km – 12 PK, Poszukiwacz – 4,2 km – 14 PK, Mistrz – 5,5 km – 16 PK
Patrole marszowe – 2,8 km – 11 PK.
Mapa: Jacnia 2 – 1:7500, e-5m

 Gramy razem z WOŚP 27.01 -  dodatkowy bieg trailowy i marsz nordic walking charytatywno-rekreacyjny podczas pierwszej edycji zawodów
Zgłoszenia bieg i marsz / Lista zgłoszonych - na zgłoszenia czekamy do dnia 21.01.2024 (niedziela)
- Bieg i marsz nordic walking terenowy, trasa oznakowana, bez oficjalnego pomiaru czasu.
- Każdy zawodnik, który ukończy trasę otrzyma pamiątkowy okolicznościowy medal
- W ramach wydarzenia można wziąć udział w Wirtualnym biegu WOŚP (szczegóły na stronie WOŚP)
- Opłata startowa 20 zł - przeznaczona na WOŚP
- Wszyscy uczestnicy wezmą udział w losowaniu oryginalnych medali, koszulek i chust 18 biegu Policz się z cukrzycą.
Wpisowe można wpłacać na klubową eskarbonkę WOŚP - https://eskarbonka.wosp.org.pl/hyzamijozy

Przebieg wydarzenia w dniu 27.01:
9.30 wspólna rozgrzewka
10.00 start biegu 5 km
10.00 start marsz nordic walking 5 km
10.30 Bieg Na Orientację (start otwarty do godz. 11.30)

START: start w każdej z edycji planowany jest na godz. 10.30 – rodzaj biegu i miejsce podawane będzie przed kolejnymi edycjami na naszej stronie internetowej i uzależnione będzie od warunków atmosferycznych

KATEGORIE:
NowicjuszKM10NR (początkujący zawodnicy  i rodziny – trasa oznakowana w terenie)
Terminator – początkujący kategorie KM10
AdeptKM10/12
Poszukiwacz – KM14/16, Weterani
Mistrz – Zorientowani//Silni/Wybiegani
Patrole marszowe – dla miłośników marszów nordic walking z mapą

POTWIERDZANIE PK:
w zawodach zastosowany zostanie system SportIdent (system bezprzewodowy AIR+)
Wypożyczenie chipa – 5 zł.
Zagubienie chipa organizatora – 60/120/320 zł.

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:
informacja w komunikatach technicznych przed każdą rundą zawodów oraz w regulaminie na stronie klubu.

MAPY: do organizacji biegów wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

CHARAKTERYSTYKA TERENU: tereny Roztocza i okolic

OPŁATA STARTOWA: zawodnik do 17 lat –  5 zł za bieg, zawodnik powyżej 18 lat – 10 zł za bieg

ŚWIADCZENIA:
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia zawodnikom:
– mapę z zaznaczoną trasą biegu
– pomiar czasu i weryfikację poprawności pokonania trasy
– pomoc i instruktaż w czytaniu mapy i pokonywaniu trasy przez wykwalifikowanych instruktorów

PARKING: w centrum zawodów

START I META:
Start i meta będą zlokalizowane przy centrum zawodów. Start interwałowy – co 2 minuty w kategorii.
Wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić stację startową przed wybiegnięciem na trasę (po sygnale startowym u sędziego startu).
Po ukończeniu trasy zawodnicy wracają z mety do biura i tam odczytują dane ze swojego chipa.

KLASYFIKACJA:
O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje poprawność i czas pokonania trasy.

NAGRODY:
W każdej edycji dyplomy i drobne upominki za zajęcie miejsc I-III w poszczególnych kategoriach.
Za cały cykl zawodów dla zwycięzców Pucharu w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary, dyplomy oraz upominki. Podsumowanie po zakończeniu ostatniej edycji.
Do punktacji końcowej zaliczane są wywalczone punkty za udział w przynajmniej 2 edycjach.
Punktacja: za miejsce I – 10 pkt, za miejsce II – 8 pkt, za miejsce III – 6, IV- 4, V-3, VI – 2, VII i kolejne – 1 pkt.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:
po każdej rundzie oraz po zakończeniu ostatniej edycji. Dekoracja 20 minut po przybiegnięciu ostatniego zawodnika.
Wyniki i punktacja będą podawane na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do środy poprzedzającej przeprowadzenie kolejnej edycji przez formularz zgłoszeniowy (link przy terminach poszczególnych rund) lub na adres email: uksazymut@o2.pl.

UWAGI:
– Zgłoszenie na bieg jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w  zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Na zawodach będzie zapewniona opieka medyczna.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Zawody dofinansowano z budżetu Gminy Zamość.

 

Możesz również polubić…