Puchar Roztocza w BnO 2020 – 2 runda – regulamin


OTWARTE ZAWODY w BIEGU NA ORIENTACJĘ

PUCHAR  ROZTOCZA 2020
2 runda

 

 

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w biegu klasycznym
Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Biegu na Orientację

 

ORGANIZATOR:

UKS AZYMUT SIEDLISKA

LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ

WSPÓŁORGANIZATOR:
Powiat Zamojski
Gmina Zamość

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownik zawodów           – Piotr CHABROS

Sędzia główny                     – Marian MARCINIEWICZ S2

RANGA I FORMA ZAWODÓW: 

Puchar Roztocza (Mistrzostwa Województwa w biegu klasycznym i minisprint)- dwa biegi indywidualne

TERMIN I MIEJSCE:

22.08.2020 r. Wólka Wieprzecka

START:

22.08.2020 r. (sobota)  – bieg klasyczny skrócony (Mistrzostwa Województwa Lubelskiego) – godz. 10.30

22.08.2020 r. (sobota)  – minisprint – godz. 14.30

KATEGORIE:      

K  – 10, 12, 14, 16, 18-20, 21, 35, 40, 45 +

M  – 10, 12, 14, 16, 18-20, 21, 40, 50, 60+

KN – 10,12 (nowy)

MN – 10,12 (nowy)

Kategorie popularyzacyjne – R (rodzinna), OPEN

POTWIERDZANIE PK:

W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent. Prosimy o podanie numerów chipów w zgłoszeniu.

Wypożyczenie chipa – 3 zł.
Zagubienie chipa organizatora -120 zł.

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:

Sobota 9.00 droga Wólka Wieprzecka Szewnia Dolna przy pomniku – patrz mapa

Sobota 14.00 świetlica wiejska Wólka Wieprzecka 49/Skaraszów – patrz mapa

MAPY:

„Wólka – Szewnia” – 1:10000
„Skaraszów”

 CHARAKTERYSTYKA TERENU:

Bieg klasyczny – teren w większości o dobrej i średniej przebieżności.
Minisprint – teren okolicy świetlicy wiejskiej

OPŁATA STARTOWA:

KM 10-16 – 5 zł za bieg
KM 18 i starsze – 10 zł za bieg

PARKING:           

W centrum zawodów

NAGRODY:

Medale i dyplomy dla najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej za każdy bieg.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:

22.08.2020 r. – bezpośrednio po biegu 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do dnia 20.08.2020r. na adres email: pitt144@wp.pl

UWAGI:
Wszyscy startujący zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich.
Ważne badania lekarskie są warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach.
Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników we własnym zakresie.
Wszyscy startujący zobowiązani są do oddania organizatorowi oświadczeń o stanie zdrowia (oświadczenie dzieci / oświadczenie dorośli)
Zalecenia dla uczestników zawodów w czasie epidemii

WAŻNE INFORMACJE: www.azymutsiedliska.cba.pl

 Więcej informacji w komunikacie technicznym i na stronie internetowej

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie: www.azymutsiedliska.cba.pl, w mediach oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH
„PUCHAR ROZTOCZA 2020”

ORGANIZATORZY

 

Regulamin pdf do pobrania

 

 

Możesz również polubić…