Zalecenia dla zawodników

 

UWAGA ZAWODNICY I TRENERZY
ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

(na podstawie wytycznych PZOS dla organizatorów imprez sportowych przy planowaniu zawodów w czasie epidemii COVID-19 w Polsce)


1. Każdy uczestnik zawodów (sportowiec, wolontariusz, osoba obsługująca) powinien regularnie sprawdzać swój stan zdrowia. Osoby, które czują się chore nie powinny uczestniczyć w zawodach.

2. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeśli:
1) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
2) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
3) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
4) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

3. Uczestnik zawodów powinien zaopatrzyć się przed zawodami w podstawowy zestaw sanitarny (płyn/żel do dezynfekcji, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe, woda, chusteczki higieniczne).

4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących norm sanitarnych, szczególnie dotyczących zasad etykiety oddechowej, praktyk w zakresie higieny rąk, dystansu fizycznego.

5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez organizatora zasad, rozwiązań organizacyjnych bezpiecznego rozgrywania zawodów.

6. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu i pokonywania trasy. Maseczki obowiązują w pomieszczeniach (szatnia, biuro zawodów, toalety itp.).

7. Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy zawodnikami w oczekiwaniu na start, sczytanie karty SI po biegu, pobranie wydruku z wynikiem.

8. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach zatłoczonych, nie stwarzać sytuacji sprzyjających zakażeniu, zachować bezpieczne odległości od innych osób.

 

Załączniki – instrukcje:
– mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
– dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
– prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
– prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

Możesz również polubić…