Przedwiośnie na Roztoczu i Puchar Wiosny w Biegu na Orientację 2022 – Regulamin i komunikaty

Przedwiośnie na Roztoczu 2022
Puchar Wiosny w BnO 2022

 

ORGANIZATOR:
UKS AZYMUT SIEDLISKA

WSPÓŁORGANIZATOR:
Gmina Zamość

Lubelski Związek Orientacji Sportowej

FORMA ZAWODÓW:
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy.

Uczestnicy otrzymają mapę na której zaznaczono trasę biegu na orientację z kolejnością zaliczania punktów kontrolnych.

TERMINY I MIEJSCA:
1 runda Przedwiośnie na Roztoczu – 5.03.2022 (sobota) – Wólka Wieprzecka/Skaraszów
Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Livelox / Wyniki online / Fotorelacja
Parametry tras: Nowicjusz (trasa faworkowana) – 1,2 km – 10 PK, Terminator – 1,4 km – 11 PK, Adept – 1,6 km – 12 PK, Poszukiwacz – 2,3 km – 16 PK, Mistrz – 3 km – 20 PK.

Mapa: Skaraszów skala 1:6000 i SP Wólka Wieprzecka 1:2000. Mapy wydrukowane na jeden kartce A4.
Dojście do startu 800 m po faworkach z centrum zawodów.

2 runda Przedwiośnie na Roztoczu – 12.03.2022 (sobota) – Wierzchowiny
Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Livelox / Wyniki online / Fotorelacja
Parametry tras: Nowicjusz (trasa faworkowana) – 2,3 km – 5 PK, Terminator – 2,4 km – 7 PK, Adept – 2,6 km – 13 PK, Poszukiwacz – 4,0 km – 17 PK, Mistrz – 4,7 km – 19 PK.
Mapa: Skaraszów-Wierzchowiny 1:7500, e-2,5 m
Dojście do startu: 1000 m

Finał – Puchar Wiosny w BnO – 20.03.2022 (niedziela) – Wólka Wieprzecka/Szewnia Dolna
Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Livelox / Wyniki online / Fotorelacja
Parametry tras:Nowicjusz (trasa faworkowana) – 1,8 km – 6 PK, Terminator – 2 km – 8 PK, Adept – 1,9 km – 11 PK, Poszukiwacz – 3,5 km – 14 PK, Mistrz – 5,7 km – 18 PK.
Mapa:
Wólka Wieprzecka/Szewnia Dolna 1:7500.
Dojście do startu 600 m po czerwonych faworkach z centrum zawodów.

Zamknięcie strefy startu godz. 10:10

Klasyfikacja po trzech rundach

START:  start w każdej z edycji planowany jest na godz. 10.30 – rodzaj biegu i miejsce podawane będzie przed kolejnymi edycjami na naszej stronie internetowej i uzależnione będzie od warunków atmosferycznych

KATEGORIE:
Nowicjusz – początkujący kategorie KM10N (trasa faworkowana)

Terminator – początkujący kategorie KM10
Adept – Mocne KM10/12
Poszukiwacz – KM14/16, Weterani
Mistrz – Zorientowani/Mocni/Silni/Wybiegani

POTWIERDZANIE PK:
w zawodach zastosowany zostanie system SportIdent (system bezprzewodowy AIR+)
Wypożyczenie chipa – 3 zł.
Zagubienie chipa organizatora -120 zł.

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:
informacja w komunikatach technicznych przed każdą rundą zawodów oraz w regulaminie na stronie klubu.

MAPY: do organizacji biegów wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

CHARAKTERYSTYKA TERENU: tereny Gminy Zamość oraz Roztocza i okolic

OPŁATA STARTOWA: zawodnik do 17 lat –  5 zł za bieg, zawodnik powyżej 18 lat – 10 zł za bieg

ŚWIADCZENIA:
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia zawodnikom:

– mapę z zaznaczoną trasą biegu
– dodatkowy opisy trasy do opisownika
– pomiar czasu i weryfikację poprawności pokonania trasy
– pomoc oraz instruktaż w czytaniu mapy i pokonywaniu trasy przez wykwalifikowanych instruktorów

PARKING: w centrum zawodów

START I META:
Start i meta będą zlokalizowane przy centrum zawodów. Start interwałowy – co 2 minuty w kategorii.
Wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić stację startową przed wybiegnięciem na trasę (po sygnale startowym u sędziego startu).
Po ukończeniu trasy zawodnicy wracają z mety do biura i tam sczytują swój chip.

KLASYFIKACJA:
O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydował czas pokonania trasy.

NAGRODY:
W każdej edycji dyplomy i upominki za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach.
Za cały cykl zawodów: podsumowanie na finałowej edycji – Pucharze Wiosny.
Dla zwycięzców Pucharu w poszczególnych kategoriach przewidziane są medale, dyplomy oraz upominki.
Do punktacji końcowej zaliczane są wywalczone punkty za udział w przynajmniej 1 edycji Przedwiośnia na Roztoczu oraz finale – Pucharze Wiosny.
Punktacja: za miejsce I – 10 pkt, za miejsce II – 8 pkt, za miejsce III – 6, IV- 4, V-3, VI – 2, VII i kolejne – 1 pkt.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:
po każdej rundzie oraz po zakończeniu finałowej edycji.

Wyniki i punktacja będą podawane na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do czwartku poprzedzającego przeprowadzenie kolejnej edycji na adres email: uksazymut@o2.pl lub przez formularz zgłoszeniowy (link przy terminach poszczególnych rund).

UWAGI:
– Zgłoszenie i wniesienie opłaty za bieg jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w  zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.

– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych, prosimy o przestrzeganie zasad dystansu społecznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Zawody dofinansowano z budżetu Gminy Zamość.

Możesz również polubić…