Ogólnopolskie Zawody w Orientacji Sportowej – Pamięci Bohaterów Powstania Styczniowego – 6.05.2023

Ogólnopolskie Zawody w Orientacji Sportowej – Pamięci Bohaterów Powstania Styczniowego

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Średniodystansowym Biegu na Orientację

3 runda Pucharu Roztocza w BnO 2023

Regulamin

PATRONAT HONOROWY:
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel
Wójt Gminy Adamów Dariusz Szykuła

PATRONAT MEDIALNY:
Katolickie Radio Zamość
Roztocze.net

ORGANIZATOR:
UKS Azymut Siedliska

PARTNER: Urząd Marszałkowski w Lublinie

WSPÓŁORGANIZATOR:
Gmina Zamość
Gmina Lubaczów
Lubelski Związek Orientacji Sportowej
Nadleśnictwo Zwierzyniec
Nadleśnictwo Lubaczów

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Kierownik zawodów – Dorota Czarny
Sędzia główny – Marian Marciniewicz

FORMA ZAWODÓW:
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy.
Uczestnicy otrzymają mapę na której zaznaczono trasę biegu na orientację z kolejnością zaliczania punktów kontrolnych.

TERMIN I MIEJSCE:
06.05.2023 (sobota) Jacnia
Runda finałowa Pucharu Roztocza 2023 oraz Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Średniodystansowym Biegu na Orientację w kategoriach sportowych
Formularz zgłoszeniowy / Lista zgłoszonych zawodników / Centrum i teren zawodów / Lista startowa / Komunikat techniczny / Livelox / Fotorelacja / Wyniki / Międzyczasy

GODZINA STARTU: start godz. 14.00
DEKORACJA i OGNISKO: godz. 17.30 – Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu

KATEGORIE:
Sportowe:
K10, K12, K14, K16, K18-21, K35+
M10, M12, M14, M16, M18-21, M35-45, M50+

Popularyzacyjne:
KM10N – początkujący – trasa faworkowana (oznakowana w terenie),
KM10R – trasa rodzinna – trasa faworkowana (oznakowana w terenie),
OPEN – trasa o niższym poziomie trudności bez podziału na kategorie
TM – trasa dla 3-osobowych patroli szkół mundurowych po wyznakowanej trasie
W kategorii TM patrole powinny posiadać własny kompas/busolę.

POTWIERDZANIE PK:
w zawodach zastosowany zostanie system SportIdent (system bezprzewodowy AIR+)
Wypożyczenie chipa – 3 zł
Zgubienie chipa organizatora – 120-320 zł.

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:
Praca biura od godz. 13.30 do zakończenia zawodów.

MAPY: do organizacji biegu wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

CHARAKTERYSTYKA TERENU: tereny Roztocza Środkowego

OPŁATA STARTOWA: bezpłatnie

ŚWIADCZENIA:
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia zawodnikom:
– mapę z zaznaczoną trasą biegu
– dodatkowy opis trasy do opisownika
– pomiar czasu i weryfikację poprawności pokonania trasy
– pomoc oraz instruktaż w czytaniu mapy i pokonywaniu trasy przez wykwalifikowanych instruktorów
– woda

PARKING:
– bezpłatny w Centrum Zawodów

START I META:
Informacja o dojściu do startu z centrum zawodów opublikowana będzie w komunikacie technicznym.
Start według listy startowej – interwałowy – co 2 minuty w kategorii.
Kategorie popularyzacyjne przy zgłoszeniach w dniu zawodów potwierdzają swój start przez podbicie stacji startowej
przed wybiegnięciem na trasę u sędziego startu.
Po ukończeniu trasy zawodnicy wracają z mety do biura i tam sczytują swój chip.

KLASYFIKACJA:
o kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydował czas pokonania trasy.

NAGRODY:
– dyplomy i medale za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach oraz w miarę możliwości upominki. Wśród obecnych na
podsumowaniu uczestników zawodów zostaną rozlosowane upominki.

PODSUMOWANIE ZAWODÓW:
Uroczyste podsumowanie zawodów z wręczeniem medali i ogniskiem odbędzie się o godzinie 17.30 na terenie Centrum
Geoturystycznego w Lipsku Polesiu, Lipsko Polesie 19.
ZGŁOSZENIA: zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, numeru licencji PZOS, nr chipa należy
wysłać do środy poprzedzającej przeprowadzenie kolejnej edycji na adres email: uksazymut@o2.pl lub przez formularz
zgłoszeniowy
W przypadku zgłoszenia w kategorii rodzinnej (KM10R) lub patrolu (TM) prosimy o podanie imion i nazwisk wszystkich
startujących członków drużyny.

UWAGI:
– Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym
związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec
organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów. –
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora
zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników
w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych
dotyczących zawodów.

Zawody dofinansowano z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Gminy Zamość

Możesz również polubić…