Ogólnopolski Puchar Roztocza w Biegu na Orientację 2022

Ogólnopolski Puchar Roztocza w Biegu na Orientację 2022

3 runda Pucharu Roztocza w Biegu na Orientację 2022

Regulamin

ORGANIZATOR:
UKS AZYMUT SIEDLISKA

WSPÓŁORGANIZATOR:
GMINA ZAMOŚĆ
LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ

PARTNER:
LASY PAŃSTWOWE

FORMA ZAWODÓW:
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy.

TERMIN I MIEJSCE:
04.06.2022 (sobota) – Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu – bieg średniodystansowy – Centrum i teren zawodów – patrz mapa
N 50.643060, E 23.21147
Na zgłoszenia czekamy do środy 1 czerwca do godz. 23.59.

Bieg na Orientację – Kategorie
Sportowe:
K10, K12, K14, K16, K18-21, K35+
M10, M12, M14, M16, M18-21, M35-45, M50+
Popularyzacyjne:
KM10N – początkujący – trasa faworkowana (oznakowana w terenie),
KM10R – trasa rodzinna,
OPEN – trasa o niższym poziomie trudności bez podziału na kategorie
TSP – trasa dla 3-osobowych patroli szkół podstawowych po wyznakowanej trasie
TM – trasa dla 3-osobowych patroli szkół mundurowych
W kategorii TSP i TM patrole powinny posiadać własny kompas/busolę.

Livelox

Szczegółowy regulamin zawodów w Biegu na Orientację

Dodatkowe konkursy:
Konkurs plastyczny
Konkurs na najlepsze hasło promujące zachowania ekologiczne w lesie

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW:
Praca biura od godz. 8.00 do zakończenia zawodów.

MAPY: do organizacji biegów na orientację i marszu na orientację wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

CHARAKTERYSTYKA TERENU: teren Gminy Zamość oraz Roztocza

OPŁATA STARTOWA:

Kategorie sportowe:
kategorie KM10-16  –  10 zł za bieg
kategorie KM18+ – 15 zł za bieg

Kategorie popularyzacyjne:
KM10N, KM10R, TSP, TM – bezpłatnie
OPEN – 10 zł za bieg

KLASYFIKACJA:
O kolejności w klasyfikacji końcowej biegu na orientację będzie decydował czas pokonania trasy.

Klasyfikacja indywidualna i rodzinna w Pucharze Roztocz po 2 rundach

NAGRODY:
W biegu na orientację dyplomy i medale za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach.
Za cały cykl zawodów: podsumowanie na finałowej edycji –  3 rundzie Pucharu Roztocza
Za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary, dyplomy oraz w miarę możliwości upominki.

Klasyfikacja rodzinna: start przynajmniej dwóch spokrewnionych członków rodziny – sumujemy punkty według punktacji zawodów dwóm najlepszym członkom rodziny – za zajęcie miejsc I-III –  puchary w finałowej edycji.

Podczas finałowej edycji zostaną rozlosowane upominki.

W konkursach plastycznym oraz na najlepsze hasło – nagrody i upominki.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:
30 minut po przybiegnięciu ostatniego zawodnika.

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, numer licencji PZOS, nr chipa, klubu/miejscowości należy wysłać do środy poprzedzającej przeprowadzenie kolejnej edycji na adres email: uksazymut@o2.pl lub przez formularz zgłoszeniowy do każdej konkurencji zamieszczony poniżej:

Formularz zgłoszeniowy  / Lista zgłoszonych zawodników

UWAGI:
– Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w  zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Całość wydarzenia jest zrealizowana przy wsparciu finansowym Lasów Państwowych w ramach konkursu promocyjnego dla klubów
sportowych „Sportowa Natura”.

Możesz również polubić…