Na spotkanie z Mikołajem 2023 – regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW W BIEGU NA ORIENTACJĘ
NA SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

ORGANIZATOR:
UKS AZYMUT SIEDLISKA

WSPÓŁORGANIZATOR:
Gmina Zamość
KGW Wierzchowiny
Sołectwo Wierzchowiny

PARTNERZY:
CONTADU.com
RMT_NETWORKS
Robonauka.pl

FORMA ZAWODÓW:
Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy.
Uczestnicy otrzymają mapę na której zaznaczono trasę biegu na orientację z kolejnością zaliczania punktów kontrolnych.

TERMIN I MIEJSCE:
02.12.2023 (sobota) –  Centrum Zawodów – świetlica wiejska w Wierzchowinach

START:  start planowany jest na godz. 10.00

KATEGORIE:
Elfy młodsze
– początkujący kategorie KM10, KM10NR (trasa faworkowana), patrole – trasa do 2 km
Elfy starsze – K12, M12 – trasa do 3 km
Śnieżynki – K14, K16 – trasa do 3 km
Bałwanki – M14, M16 – trasa do 4 km
Pomocnicy Mikołaja – K18-21, K35+, M18-21, M35-45, M50, M60+  – trasa od 3-5 km

POTWIERDZANIE PK:
W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent (system bezprzewodowy AIR+)
Wypożyczenie chipa – 5 zł.
Zagubienie chipa organizatora – 120-250 zł.

MAPY: Wierzchowiny 2022

CHARAKTERYSTYKA TERENU: teren z dobrą i średnią przebieżnością z dobrze rozwinięta siecią dróg,

OPŁATA STARTOWA:  5 zł

ŚWIADCZENIA:
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia zawodnikom:
– mapę z zaznaczoną trasą biegu
– pomiar czasu i weryfikację poprawności pokonania trasy
– pomoc oraz instruktaż w czytaniu mapy i pokonywaniu trasy przez wykwalifikowanych instruktorów
– gorąca herbata
– parking
– toaleta

PARKING: w centrum zawodów

START I META:
Start i meta będą zlokalizowane około 300 m od centrum zawodów. Start interwałowy – co 2 minuty w kategorii.
Wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić stację startową przed wybiegnięciem na trasę (po sygnale startowym u sędziego startu).
Po ukończeniu trasy zawodnicy wracają z mety do biura i tam sczytują swój chip.

Centrum i teren zawodów

KLASYFIKACJA:
O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydowała poprawność i czas pokonania trasy.

NAGRODY:
Dyplomy i medale oraz słodycze od Mikołaja (jeśli będziecie grzeczni ;-) ).

DODATKOWY KONKURS Z NAGRODAMI:
Na najładniejszy i najbardziej oryginalny strój mikołajkowy. 

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:
około 12.00

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysłać do 30 listopada (czwartek) na adres email: uksazymut@o2.pl lub przez formularz zgłoszeniowy 

Lista zgłoszonych zawodników

UWAGI:
– Zgłoszenie i wniesienie opłaty za bieg jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w  zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
– Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

COVID-19:
Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych, prosimy o przestrzeganie zasad dystansu społecznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

Zawody dofinansowano z budżetu Gminy Zamość.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  –  ORGANIZATORZY

Możesz również polubić…