Mistrzostwa Szkół w Biegu na Orientację o Puchar Starosty Powiatu Zamojskiego – Regulamin

Mistrzostwa Szkół w Biegu na Orientację o Puchar Starosty Powiatu Zamojskiego

w ramach World Orienteering Day

 

Regulamin

 

ORGANIZATOR:  UKS Azymut Siedliska

PARTNER: Starostwo Powiatowe w Zamościu

WSPÓŁORGANIZATOR: Gmina Zamość, Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej, Lubelski Związek Orientacji Sportowej, Nadleśnictwo Zwierzyniec

PATRONAT HONOROWY:
Starosta Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko
Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński

PATRONAT MEDIALNY: Katolickie Radio Zamość

FORMA ZAWODÓW: Zawody mają charakter rekreacyjno-sportowy i odbywać się będą na terenach zielonych przy miejscowej szkole. Dla początkującym zawodników organizator przewiduje szkolenie oraz wypożyczenie kompasów.
Uczestnicy otrzymają mapę, na której zaznaczono trasę biegu na orientację z kolejnością zaliczania punktów kontrolnych.

TERMIN I MIEJSCE: 18.05.2023 (czwartek) Wólka Wieprzecka godz. 9.00

KATEGORIE: Indywidualne: dziewczęta i chłopcy: klasa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Drużynowe: patrole 3 osobowe (dowolna ilość reprezentacji szkół po wcześniejszym zgłoszeniu).

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia udziału z podaniem ilości zawodników z poszczególnych klas i ilości patroli należy przesłać na adres e-mail klubu uksazymut@o2.pl  organizatora do dnia 15 maja 2023 roku, zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, klasy należy złożyć u Organizatora w dniu przyjazdu na zawody.

POTWIERDZANIE PK:
w zawodach zastosowany zostanie system SportIdent

BIURO I CENTRUM ZAWODÓW: Praca biura od godz. 8.30 do zakończenia zawodów.

CHARAKTERYSTYKA TERENU: tereny zielone przy szkole podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, do organizacji biegu wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

OPŁATA STARTOWA: bezpłatnie

ŚWIADCZENIA: W ramach opłaty startowej organizator zapewnia zawodnikom: mapę z zaznaczoną trasą biegu, pomiar czasu i weryfikację poprawności pokonania trasy, pomoc oraz instruktaż w czytaniu mapy i pokonywaniu trasy przez wykwalifikowanych instruktorów, woda.

START I META: Start i meta znajdować się będą w Centrum Zawodów. Po ukończeniu trasy zawodnicy wracają z mety do biura i tam sczytują swój chip w biurze zawodów.

KLASYFIKACJA: o kolejności w klasyfikacji końcowej indywidualnej i patroli będzie decydował czas pokonania trasy. Do klasyfikacji drużynowej szkół zaliczany będzie wynik najlepszych zawodników i zawodniczek z klas III do VI.

NAGRODY: dyplomy i medale za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych. W klasyfikacji drużynowej szkół za miejsca I-III puchary.

PODSUMOWANIE ZAWODÓW: uroczyste podsumowanie zawodów o godz. 11.30
UWAGI:
– Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Dla osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
– Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
– W przypadku małej ilości startujących Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zawodów na potrzeby ich organizacji, publikacji list startowych i wyników oraz zgody na udostępnienie wizerunku zawodników w mediach, relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów

Zawody dofinansowano z budżetu Starostwa Powiatowego w Zamościu
oraz Gminy Zamość

Możesz również polubić…