Jubileusz 25-lecia klubu

W tym roku minęło 25 lat od rozpoczęcia działalności na terenie Gminy Zamość, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Azymut”. Inicjatorami jego założenia byli: Leszek Stankiewicz – zawodnik i Marian Marciniewicz trener i sędzia dyscypliny sportowej zwanej radiopelengacją, a następnie radioorientacją sportową, którą zajmowali się wcześniej w ramach Ligi Obrony Kraju.
 
Klub został oficjalnie zarejestrowany 4 czerwca 1996 roku. Jego założycielami byli rodzice i nauczyciele, nieistniejącej dziś, sześcioklasowej Szkoły Podstawowej w Siedliskach. Dzięki wsparciu wielu przyjaciół z klubów radioorientacji: Alfreda Cwenara, Jana Kozaczuka oraz Prezesa Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej Zdzisława Strzemiecznego – od 2007 roku Honorowego Obywatela Gminy Zamość, klub bardzo szybko otrzymał potrzebny sprzęt do uprawiania tej dyscypliny sportu. Pierwszymi uczestnikami zajęć były dzieci i młodzież z Siedlisk i Płoskiego. Wkrótce pojawiły się pierwsze sukcesy zawodników podczas zawodów ogólnopolskich, a dzięki podpisanej umowie o współpracy z klubem z Łucka (Ukraina) otrzymaliśmy wsparcie szkoleniowe w osobie trenera Anatolija Dolińskiego.
 
W roku 2003 powstała w klubie sekcja biegów na orientację, która w obecnym czasie wraz z sekcją siatkówki kobiet są dominującymi w klubie.
 
Oprócz działań szkoleniowych i udziału w zawodach poszczególnych sekcji, klub zajmuje się organizacją zawodów różnej rangi oraz aktywnie reprezentuje Gminę Zamość podczas amatorskich imprez organizowanych przez LZS. Promuje też inne rodzaje aktywności, między innymi organizując spacery, rajdy i szkolenia z nordic walking dla pań i panów, rajdy turystyczne,a także w ostatnim czasie pandemii prezentacje multimedialne pod hasłem „Wiem więcej”, poświęcone najważniejszym wydarzeniom historycznym obecnego roku.
 
Od początku istnienia działalność klubu wspierana jest z budżetu Samorządu Gminy Zamość. Uroczyste obchody jubileuszowe odbyły się w 24 lipca 2021 roku podczas podsumowania „Międzynarodowych Zawodów w Radioorientacji Sportowej – Memoriału Zdzisława Strzemiecznego” i dwu biegów „Pucharu Roztocza” w Orientacji Sportowej. Przybyłych na uroczystości zawodników UKS Azymut i ich rodziców, uczestników zawodów oraz gości powitał Prezes klubu Piotr Chabros. Po dekoracji zwycięzców poszczególnych biegów, wszyscy z uwagą obejrzeli prezentację fotograficzną działań i przedsięwzięć, których organizatorem lub uczestnikiem był UKS Azymut.
 
Kolejnym punktem programu było wręczanie podziękowań w formie pamiątkowych statuetek i okolicznościowych upominków dla instytucji, osób i stowarzyszeń, którzy wspierają , wspomagają i współpracują z naszym klubem. Uhonorowani przez klub zostali: Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Piotr Koczułap Przewodniczący Rady Gminy Zamość, Jarosław Kalbarczyk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, Konrad Dziuba Zastępca Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego UG Zamość, radny Rady Powiatu Zamojskiego, Jadwiga Strzemieczna żona śp. Zdzisława Strzemiecznego, przedstawiciele obecnych na zawodach klubów. Wszystkim uczestnikom uroczystości rozdano pamiątkowe kubeczki.
 
Następnie w imieniu Samorządu Gminy Zamość, Wójt Ryszard Gliwiński wręczył podziękowania dla działaczy i trenerów UKS Azymut. Podziękowania otrzymali: Leszek Stankiewicz, Piotr Chabros, Marian Marciniewicz, Patryk Czerwieniec, Elżbieta Stankiewicz, Dorota Czarny, Katarzyna Szpuga, Marlena Czerwieniec, Damian Kiełbasa, Krzysztof Bednarski, Wiktoria Wiater, Krzysztof Czerwieniec. Gratulacje dla klubu złożyli: Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu, UKS Azymut Dębów, Jarosław Kalbarczyk Dyrektor GOK GZ oraz w imieniu Samorządu Gminy Zamość Ryszard Gliwiński Wójt Gminy.
 

Na zakończenie prezes UKS Azymut Piotr Chabros podziękował wszystkim za udział w uroczystościach i zaprosił obecnych na poczęstunek przy ognisku. Spotkanie sportowców zakończyło się 25 lipca podczas podsumowania trzeciego biegu na orientację, odbywającego się w niedzielę na terenie lasu Kąsewiczka.

 

Więcej zdjęć na naszym Facebooku.

Możesz również polubić…