I Otwarte Zimowe Mistrzostwa o Puchar Roztoczańskich Wąwozów w BnO

I Otwarte Zimowe Mistrzostwa o Puchar Roztoczańskich Wąwozów w BnO

ORGANIZATOR:

UKS AZYMUT SIEDLISKA

LUBELSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ

WSPÓŁORGANIZATOR:                 

Gmina Zamość

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownik zawodów           – Piotr CHABROS

Sędzia główny                     – Marian MARCINIEWICZ S2

FORMA ZAWODÓW:  Zimowe Mistrzostwa o Puchar Roztoczańskich Wąwozów są prowadzone dla zawodników mających licencje sportowe PZOS w okresie od grudnia 2020 roku do marca 2021 roku i składają się z VII edycji zgodnie z terminami podanymi poniżej.

 

TERMIN I MIEJSCE:

I termin 28.12.2020 – Krasnobród

II termin 31.12.2020 – Wólka Wieprzecka – minisprint

III termin 9.01.2021 – Krasnobród – średni

IV termin 16.01.2021 – Szewnia – Wólka Wieprzecka – średni

V termin 30.01.2021 – Lipsko Polesie sprint

VI termin 6.02.2021 – Adamów

VII termin 20.02.2021 – Lipsko Polesie

 

START: start w każdej z edycji planowany jest na godz.10.30 – rodzaj biegu i miejsce podawane będzie na bieżąco na naszej stronie internetowej i uzależnione będzie od warunków atmosferycznych

KATEGORIE:      

K  – 10, 12, 14, 16, 18-20, 21,

M  – 10, 12, 14, 16, 18-20, 21,

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie łączenie kategorii.

POTWIERDZANIE PK::w zawodach zastosowany zostanie system SportIdent albo karty papierowe.

Wypożyczenie chipa – 3 zł.
Zagubienie chipa organizatora -120 zł.
BIURO I CENTRUM ZAWODÓW: podawane będzie na bieżąco na naszej stronie internetowej.

MAPY: do organizacji biegów wykorzystane zostaną mapy będące w posiadaniu klubu.

CHARAKTERYSTYKA TERENU: teren Roztocza i okolic

OPŁATA STARTOWA::KM 10-16 – 5 zł za bieg, KM18+ – 10 zł za bieg

PARKING: w centrum zawodów  

NAGRODY: cykl zawodów zostanie podsumowany po zakończeniu ostatniej siódmej edycji dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są medale oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Do punktacji końcowej zaliczane są wywalczone punkty za udział przynajmniej V edycjach. Za miejsce I – 10 pkt za miejsce II – 8 pkt, za miejsce III – 6, IV- 4, V-3, VI – 2, VII i kolejne – 1 pkt.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW: po zakończeniu ostatniej edycji. Wyniki i punktacja będą podawane na bieżąco na naszej stronie internetowej.

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu, nr chipa należy wysyłać do piątku poprzedzającego przeprowadzenie kolejnej edycji na adres email: pitt144@wp.pl

UWAGI:  Wszyscy startujący zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich.

Ważne badania lekarskie są warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach.
Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników we własnym zakresie.
Wszyscy startujący zobowiązani są do oddania organizatorowi oświadczeń o stanie zdrowia (oświadczenie dzieci / oświadczenie dorośli)
Zalecenia dla uczestników zawodów w czasie epidemii

 POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie: www.azymutsiedliska.cba.pl, w mediach oraz materiałach promocyjnych dotyczących zawodów.

 

Możesz również polubić…